Højere end ventet inflation i USA

Det kan være med til at skyde rentesænkninger længere ud i horisonten.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at inflationen i USA falder til 3,1% i januar fra 3,4% i december. Det er et mindre fald end ventet, hvor der var ventet et fald til 2,9%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, var i januar uændret på 3,9%. Her var ventet et fald til 3,7%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen.

In­f­la­tions­tal­le­ne kommer ud højere end ventet. Samtidig står ker­ne­in­f­la­tio­nen stille, hvor der var ventet fald. Lidt ærgerlige tal, som vil give næring til tvivlen om, hvorvidt inflationen helt og holdent er på vej mod målsætningen på 2%. Det kan være med til at skyde ren­tes­ænk­nin­ger længere ud i horisonten. Den umiddelbare reaktion på markederne er netop også et ordentligt hop i renterne.

Scenen er efterhånden sat til ren­tes­ænk­nin­ger fra den amerikanske centralbank, men det kun lette fald i inflationen og den uændrede kerneinflation kan udskyde første ren­te­ned­sæt­tel­se. Intet er bundet op på et enkelt tal, men det bidrager isoleret set til udskydelse. Mar­keds­ind­pris­nin­gen for en rentesænkning til maj falder da også drastisk ovenpå dagens tal- For selvom der er kommet mere styr på inflationen, så er det måske ikke så meget, som man formentlig havde ønsket at blive bekræftet i med dagens tal.

Der er hertil fortsat tryk på ar­bejds­mar­ke­det. I januar blev der skabt mere end 350.000 nye jobs, ledigheden holder sig lav, og der er ikke ligefrem meget fra ar­bejds­mar­ke­det, som skriger på en snarlig ren­te­ned­sæt­tel­se. Såfremt de stærke takter på ar­bejds­mar­ke­det fortsætter, kan det skyde den første ren­te­for­hø­jel­se længere ud i horisonten.

Danske boligrenter er påvirkede af ren­teud­sig­ter­ne fra USA. Særligt de fastforrentede lån og udsigten til ren­tes­ænk­nin­ger har været med til at sende renten på de fastforrentede lån ned. Den toneangivende rente er i dag på 4% mod 5% for en række måneder siden. Og det er ikke usandsynligt, at vi kommer endnu længere ned senere på året. På samme vis bidrog de foregående års kraftige ren­te­for­hø­jel­ser til at sende renten op på de fastforrentede lån fra 0,5%.

Relaterede artikler