Fortsat pæn jobskabelse i USA

Den samlede jobskabelse i 2023 ender på 2,5 mio. Det er så absolut i den meget fornuftige ende historisk set.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Beskæftigelsen steg med 216.000 personer i december i USA uden for landbruget. Der var ventet en stigning på 175.000, så be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen er større end ventet. Omvendt er de to foregående måneders jobskabelse revideret ned med 71.000.

Der er stadig rigtig flot jobvækst i USA. Den samlede jobskabelse i 2023 ender på 2,5 mio. Det er så absolut i den meget fornuftige ende historisk set. Ar­bejds­mar­ke­det viser kort fortalt stadig pæne takter i USA.               

Jobskabelsen er dog gået ned i tempo i forhold til de foregående år. Det lidt langsommere tempo og den dalende inflation holder døren på klem for ren­tes­ænk­nin­ger fra den amerikanske centralbank i det kommende år. Vi forventer første rentesænkning fra FED i løbet af foråret.

Ledigheden var uændret på 3,7%. Ledigheden er stadig meget lav historisk set og ramte i foråret sidste år det laveste siden 1969 med 3,4%. Til sammenligning steg ledigheden til 14,7% under coronakrisen for tre år siden. Den årlige lønstigning tikkede en smule op til 4,1% mod tidligere 4,0%.

Med danske briller har dagens tal stor interesse på flere måder. Den danske eksport til USA beskæftiger knap 100.000 danske arbejdspladser, og et lavere tempo i amerikansk økonomi kan smitte af på den danske økonomi. Hertil betyder det meget for ren­teud­sig­ter­ne. Særligt danskernes fastforrentede lån er påvirket af bevægelserne fra USA, og udsigten til ren­tes­ænk­nin­ger i 2024 har været med til at sende renten på de fastforrentede lån ned. Den toneangivende rente er i dag på 4% mod 5% for et par måneder siden. Ligeledes bidrog de foregående års kraftige ren­te­for­hø­jel­ser til at sende renten op på de fastforrentede lån.

Relaterede artikler