Europæisk erhvervstillid i bedring

Erhvervstilliden i de europæiske servicevirksomheder indikerer fremgang for anden måned i træk.

Anton Thorell SteinøØkonomants@al-bank.dk38 48 35 52

Nye tal viser, at er­hverv­stil­li­den i eurozonen stiger til 49,9 i februar fra 49,2 i februar. Det er en nogenlunde neutral vurdering af de europæiske virksomheders egen økonomiske situation. Det fremgår af dagens PMI-tal. Der var ventet en stigning til 49,7.

Der er spirende optimisme at spore i det europæiske erhvervsliv. Er­hverv­stil­li­den i de europæiske ser­vi­ce­virk­som­he­der indikerer fremgang for anden måned i træk. Omvendt skuffer er­hverv­stil­li­den i industrien og falder til det laveste i tre måneder.

Forhåbentlig betyder det, at europæisk økonomi er ved at rejse sig fra sit ellers svage udgangspunkt. Mere halvdelen af den danske eksport går til europæiske markeder, og det beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser.

Lad os håbe, den stigende erhvervstillid er et tegn på snarlig bedring. Økonomien i eurozonen har stået mere eller mindre stille i et år, og den tyske økonomi skrumpede ligefrem i 2023. Tysk økonomi har ellers historisk været den store europæiske vækstmotor. Så sent som i denne uge viste nye tal dog, at de tyske finansielle aktørers forventninger til fremtiden er steget til det højeste i to år.

En erhvervstillid under 50 indikerer tilbagegang hos virksomhederne, mens en værdi over 50 indikerer fremgang. Er­hverv­stil­li­den i eurozonen har siden juni ligget under 50 dermed indikeret tilbagegang. I oktober var er­hverv­stil­li­den nede og vende med en værdi på bare 46,5. I industrien lyder tilliden aktuelt på 45,7 og i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne på 51,1.

Relaterede artikler