En smule bedre fremtidsudsigter for tysk økonomi

Forventningerne til fremtiden peger yderligere en lille smule op.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser svag bedring i tilliden til fremtiden for den tyske økonomi. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af både den økonomiske udvikling over de kommende 6 måneder og den nuværende økonomiske situation.

For­vent­nin­ger­ne til fremtiden forbedres for 11. måned i træk hvor indekset stiger til 47,5 i juni fra 47,1 i maj. Det er den højeste måling siden februar 2022. Omvendt forværres vurderingen af den nuværende økonomiske situation, som falder til -73,8 i juni fra -72,3 i maj.

For­vent­nin­ger­ne til fremtiden i tysk økonomi peger yderligere en lille smule op. Det er en helt minimal fremgang, som skal måles med målfoto, men ikke desto mindre er det den bedste måling i mere end to år. Værre ser det ud for vurderingen af den nuværende situation, som igen sigter ned. Det peger i retning af, at tysk økonomi stadig kæmper, som også har været tilfældet de seneste to år med sløje og til tider negative vækstrater.

Den tyske økonomi voksede med 0,2% i årets første kvartal. Der er kommet en smule mere liv i den tyske økonomi efter et sløjt 2023, hvor BNP samlet gik tilbage med -0,3%. Inflationen tikkede en anelse op i maj, men ligger fortsat ikke langt fra målsætningen på 2%. Den økonomiske tilstand hos vores tyske naboer har stor betydning for den danske økonomi. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler