Bedre forventninger til tysk økonomi

Fremtidsudsigterne til tysk økonomi stiger for 7. måned i træk, men vurderingen af den nuværende økonomiske situation forværres.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser en forbedring i tilliden til fremtiden til den tyske økonomi i februar. Omvendt forværres vurderingen af den nuværende situation. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation og den økonomiske udvikling over de kommende 6 måneder.

Frem­tids­ud­sig­ter­ne til tysk økonomi stiger for 7. måned i træk. Det er dagens gode nyhed i de nye tal. Men den dårlige nyhed er, at vurderingen af den nuværende økonomiske situation forværres og rammer det laveste siden begyndelsen af coronakrisen i 2020. Så det er langt fra glade dage i tysk økonomi, som er på skrump med højere renter og en svækket industri.

For­vent­nin­ger­ne til fremtiden forbedres for syvende måned i træk og lyder på 19,9 i februar fra 15,2 i januar. Vurderingen af den nuværende økonomiske situation falder til -81,7 fra -77,3.

De seneste tal viser en tilbagegang i tysk BNP i 4. kvartal, og dermed er den tyske økonomi skrumpet to kvartaler i træk. Det afspejles tydeligt i dagens tal for opfattelsen af økonomien her og nu. Det er dog kun små fald i BNP, som vi ser, og alt ser ikke sort ud hos vores nabo mod syd. Inflationen på aktuelt 2,9% er den laveste siden juni 2021, mens også kerneinflation falder.

Der er en total dekobling mellem de gradvist bedre forventninger til fremtiden på den ene side og forværringen i den nuværende økonomiske situation på den anden side. Det kan dog vidne om, at det værste ser ud til at være ovre for tysk økonomi. Tilstanden i den tyske økonomi har stor betydning for den danske økonomi. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler