Indbetalingerne til pension i ny rekord

Danskerne satte et rekordstort beløb ind på deres pensionsopsparing i 2022, hvor der blev tilført næsten 140 mia. kr. Flere danskere i arbejde og højere lønninger bidrager til at løfte de samlede indbetalinger til pension.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne i alt satte 137,7 mia. kr. ind på deres pen­sions­ord­ning i 2022. Det er en stigning på 7,2 mia. kr. i forhold til 2021 svarende til 5,6%. Det er det højeste beløb i statistikkens levetid, som går tilbage til 2005. Det høje milliardbeløb svarer til, at danskere, som indsatte et beløb på en pen­sions­ord­ning, i gennemsnit satte 52.000 kr. ind i 2022.

Danskerne satte et rekordstort beløb ind på deres pen­sions­op­spa­ring i 2022, hvor der blev tilført næsten 140 mia. kr. I løbet af 2022 er der kommet omkring 60.000 flere i arbejde, mens også lønningerne har haft pil op. Det bidrager til at løfte de samlede indbetalinger til pension.

At danskernes pen­sions­ind­be­ta­lin­ger stiger år efter år, er på sin vis ikke nyt, da de seneste mange år har budt på fremgang i ind­be­ta­lin­ger­ne. Danskernes pen­sions­ind­be­ta­lin­ger bliver i overvejende grad udregnet som en procentdel af lønnen, og derfor giver det god mening, at pen­sions­ind­be­ta­lin­ger­ne stiger i takt med, at lønningerne peger opad, og der er kommet flere i beskæftigelse.

Trods de rekordhøje pen­sions­ind­be­ta­lin­ger, så faldt de samlede pen­sions­for­mu­er i 2022. Det skyldes, at de finansielle markeder fik læsterlige klø, og derfor endte pen­sions­for­mu­er­ne samlet set med at falde med -626 mia. kr. i 2022. Pen­sions­for­mu­er­ne lyder nu i alt på 4.366 mia. kr.

Ser vi på 2023, så vil danskerne fortsat betale ind på pen­sions­op­spa­rin­gen i stigende omfang. Lønningerne peger opad, og det vil i sig selv øge pen­sions­ind­be­ta­lin­ger­ne. Derudover er beskæftigelsen fortsat opad i 2023, hvor der indtil videre er kommet næsten 25.000 flere i arbejde. Også pen­sions­af­ka­ste­ne ser mere lovende ud end, hvad der var tilfældet sidste år. Ifølge tal fra Nationalbanken, så har forsikrings- og pen­sions­sek­to­ren hentet et afkast på 160 mia. kr. i de første syv måneder af 2023.

Samlet set tegner der sig derfor et billede af fornyet fremgang i pen­sions­for­mu­er­ne, når boet for 2023 skal gøres op, om end meget afhænger af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året.

Relaterede artikler