Obligationer mere populære

Danskernes obligationsformue stiger for 9. måned i træk. Obligationsformuerne har ellers været i frit fald i årevis, men interessen er i den grad igen til stede blandt danskerne. Danskernes aktiebeholdninger voksede også en anelse.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne aktie- og ob­liga­tions­for­mu­er samlet steg med 6 mia. kr. i juli. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke. Statistikken går tilbage til 2000.

Danskernes samlede ob­liga­tions­for­mue lyder på 76 mia. kr. ved udgangen af juli. Det er 4 mia. mere end i juli, hvilket svarer til en fremgang på næsten 6%. For et år siden lød ob­liga­tions­for­mu­en på 42,2 mia. kr., og ob­liga­tions­for­mu­en er dermed 80% højere i dag. Vi skal 8 år tilbage for at finde ob­liga­tions­for­mu­er på disse niveauer.

Danskernes ob­liga­tions­for­mue stiger for 9. måned i træk. Ob­liga­tions­for­mu­er­ne har ellers været i frit fald i årevis, men interessen er i den grad igen til stede blandt danskerne. Det hænger sammen med det seneste halvandet års ren­testig­nin­ger, som har sendt renteafkastet på investering i obligationer opad. 

Aktieformuen lyder på 620 mia. kr. i juli. Det er en smal fremgang på 2 mia. kr. i forhold til måneden før. Danskernes ak­tie­be­hold­nin­ger er samtidig 25 mia. kr. større i dag sammenlignet med for et år siden.

Danskernes ak­tie­be­hold­nin­ger voksede en anelse i juli. Der er dog tale om en minimal stigning, men det ændrer ikke på, at aktieformuerne har rejst sig ovenpå den massive nedtur, som vi så i store dele af 2022. Formuerne er i dag 119 mia. kr. større end da bunden blev ramt i efteråret sidste år. 

Det danske C25-indeks gik tilbage med -0,4% i juli, og det holder altså snor i danskernes aktieformuer. I skrivende stund er C25-indekset nede med omkring -2,5% for august. Hvis det negative fortegn holder ugen ud, kan vi godt forvente at se et fald i ak­tie­be­hold­nin­ger­ne, når vi senere får tal for august.

Det seneste halvandet års tid har budt på store udsving på de finansielle markeder. Det står som en vigtig påmindelse om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles som en langsigtet investering. Det går både op og ned undervejs, og man skal have is i maven, bevare roen, og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast i den.

Relaterede artikler