Ny stigning i danskernes obligationsformue

Danskernes obligationsinteresse fortsætter vokseværket, mens aktieformuerne var på retur i august. Skuler vi ind i september, så kan der vente yderligere bank til aktieformuerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne aktie- og ob­liga­tions­be­hold­nin­ger samlet faldt med -8 mia. kr. i august. Aktier trak ned, mens obligationer trak i den modsatte retning. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

Danskerne havde i alt obligationer for 71 mia. kr. ved udgangen af august. Det er 5,5 mia. mere end i juli, svarende til en fremgang på 8,4%. Den samlede ob­liga­tions­for­mue er 54% større i dag sammenlignet med for et år siden. Vi skal dermed 8 år tilbage for at finde en tilsvarende stor ob­liga­tions­be­hold­ning. Stigningen skyldes i alt­over­skyg­gen­de grad, at danskerne aktivt har købt obligationer.

Danskernes ob­liga­tions­in­ter­es­se fortsætter vokseværket. Renteafkastet på obligationer er blevet markant større ovenpå det seneste halvandet års kraftige ren­testig­nin­ger, og det er med til at forklare, hvorfor obligationer som investering igen vinder frem blandt danskerne.

Vender vi blikket mod danskernes ak­tie­be­hold­nin­ger, så lyder de på 606 mia. kr. i august. Det er en tilbagegang på -13,5 mia. i forhold til måneden før. For 2023 som helhed er aktieformuerne gået frem med 18 mia. kr. Tilbagegangen skyldes dog primært, at danskerne som helhed aktivt har solgt ud af formuen.

Aktieformuerne var på retur i august. Skuler vi ind i september, så kan der vente yderligere bank til aktieformuerne. Det hjemlige C25 er i hvert fald nede med næsten -3% i september, og holder det måneden ud kan det give yderligere fald til aktieformuerne.

Det danske C25-indeks havde en hård august og gik tilbage med -4% set over hele måneden. Det fald kan fortsætte, når september skal gøres op. C25-indekset er indtil videre nede med -2,8% i september, og det holder det niveau, så kan det trække aktieformuerne yderligere ned. Tabene på C25 i august og september betyder, at indekset er tilbage omkring det niveau, som det lagde 2023 ud med.

Det seneste halvandet års tid har budt på store udsving på de finansielle markeder. Det står som en vigtig påmindelse om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles som en langsigtet investering. Det går både op og ned undervejs, og man skal have is i maven, bevare roen, og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast i den.

Relaterede artikler