Interesse for obligationer fortsætter

Obligationsformuen vokser og vokser. Det seneste halvandet års kraftigt stigende renter har øget renteafkastet på obligationsinvesteringer, og det har virkelig genvækket danskernes interesse for obligationer.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne aktie- og ob­liga­tions­for­mu­er samlet faldt en anelse med 2,2 mia. kr. i september. Obligationer trak op, mens aktier trak i den modsatte retning. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

Danskernes samlede ob­liga­tions­for­mue lyder på 72,6 mia. kr. ved udgangen af september. Det er 1,5 mia. mere end i august, hvilket svarer til en fremgang på 2,1%. Ob­liga­tions­for­mu­en er i dag hele 58% højere end for et år siden. Den kraftige stigning skyldes i særdeleshed, at danskerne aktivt har købt obligationer.

Ob­liga­tions­for­mu­en vokser og vokser. Det seneste halvandet års kraftigt stigende renter har øget renteafkastet på ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger, og det har virkelig genvækket danskernes interesse for obligationer. Tendensen for ob­liga­tions­for­mu­en har ellers været nedadgående lige siden finanskrisen.

De danske husholdningers samlede aktieformue lyder på 602,5 mia. kr. i september. Det betyder, at aktieformuen faldt med -0,6% sammenlignet med måneden før. Det der især trækker ned i aktieformuerne er, at danskerne samlet set aktivt har solgt ud af aktier i september, hvilket også var tilfældet i august. Ser vi på 2023 som helhed er der dog fortsat positivt fortegn på aktieformuerne med næsten 15 mia. kr.

Danskernes aktieformuer gik yderligere ned i september. I oktober har ak­tie­mar­ke­der­ne virkelig fået stryg, og ser vi på det hjemlige danske C25 er det nede med omkring 6% indtil videre for måneden. Med de store klø til ak­tie­mar­ke­der­ne in mente er der derfor lagt i kakkelovnen til flere slag til aktieformuerne.

De seneste to års tid har budt på store udsving på de finansielle markeder. Det står som en vigtig påmindelse om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles som en langsigtet investering. Det går både op og ned undervejs, og man skal have is i maven, bevare roen, og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast i den.

Relaterede artikler