Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ledigheden stiger for første gang i 10 måneder

Ledigheden stiger for første gang i 10 måneder

30. juni 2022
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledige stiger for første gang i 10 måneder med 797 personer i maj. Det betyder, at antallet af bruttoledige nu lyder på 71.300 fuldtidspersoner. For et år siden var der godt 113.000 ledige i Danmark, som i coronakrisen toppede på mere end 155.000 personer.

Ledighedsprocenten steg en tak i juni til 2,5% fra lavpunktet på 2,4% i måneden forinden. Før coronakrisen lød ledigheden på 3,6% og toppede undervejs i krisen på 5,4%.

Uha, for første gang i næsten et år stiger ledigheden. Økonomien køler af, og det her er endnu et nøgletal i den kolde afdeling. Gennem de sidste par måneder har vi allerede set forbrugertilliden styrt dykke til det laveste nogensinde, inflationen har ramt det højeste i næsten 40 år og senest er erhvervstilliden i juni krøbet under grænsen for positiv vækst. Det er de stigende energipriser og den øget usikkerhed i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, der har givet modvind til dansk økonomi.

Det kan og vil påvirke økonomien negativt gennem flere kanaler. Risiciene for at vi kan komme til at stå overfor en ny virkelighed på arbejdsmarkedet og i dansk økonomi er store i øjeblikket. Billedet for fremtiden er sløret lige nu, om end vi på nuværende tidspunkt dog er fortrøstningsfulde på dansk økonomis vegne. Trods stigningen ligger ledigheden dog fortsat lavt og meget tæt på bunden fra 2008. Aktiviteten er forsat høj på arbejdsmarkedet, selvom farten er dalet en anelse på det sidste. Joboplagene viser sig fortsat fra sin høje side, og mange virksomheder melder uændret om mangel på arbejdskraft.