Ledigheden stiger for første gang i 10 måneder

Økonomien køler af, og det her er endnu et nøgletal i den kolde afdeling.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledige stiger for første gang i 10 måneder med 797 personer i maj. Det betyder, at antallet af bruttoledige nu lyder på 71.300 fuld­tids­per­so­ner. For et år siden var der godt 113.000 ledige i Danmark, som i coronakrisen toppede på mere end 155.000 personer.

Le­dig­heds­pro­cen­ten steg en tak i juni til 2,5% fra lavpunktet på 2,4% i måneden forinden. Før coronakrisen lød ledigheden på 3,6% og toppede undervejs i krisen på 5,4%.

Uha, for første gang i næsten et år stiger ledigheden. Økonomien køler af, og det her er endnu et nøgletal i den kolde afdeling. Gennem de sidste par måneder har vi allerede set for­bru­ger­til­li­den styrt dykke til det laveste nogensinde, inflationen har ramt det højeste i næsten 40 år og senest er er­hverv­stil­li­den i juni krøbet under grænsen for positiv vækst. Det er de stigende energipriser og den øget usikkerhed i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, der har givet modvind til dansk økonomi.

Det kan og vil påvirke økonomien negativt gennem flere kanaler. Risiciene for at vi kan komme til at stå overfor en ny virkelighed på ar­bejds­mar­ke­det og i dansk økonomi er store i øjeblikket. Billedet for fremtiden er sløret lige nu, om end vi på nuværende tidspunkt dog er fortrøst­nings­ful­de på dansk økonomis vegne. Trods stigningen ligger ledigheden dog fortsat lavt og meget tæt på bunden fra 2008. Aktiviteten er forsat høj på ar­bejds­mar­ke­det, selvom farten er dalet en anelse på det sidste. Joboplagene viser sig fortsat fra sin høje side, og mange virksomheder melder uændret om mangel på arbejdskraft.

Relaterede artikler