Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Kommentar til Økonomisk Redegørelse: De største risici kommer udefra

Kommentar til Økonomisk Redegørelse: De største risici kommer udefra

27. august 2019
Gå til nyhedsoversigt

På vækstmæssig linje med regeringen i 2019 - vi er mere pessimistiske til næste år

Regeringen forventer, at BNP-væksten i dansk økonomi lander på 1,7% i år. Det er på linje med vores forventning, og foreløbige tal for i år understøtter forventningen. Vi hæfter os dog samtidig ved, at der i den seneste tids nøgletal, er en tendens til, at farten klinger af. Det ser vi blandt andet i den hjemlige industriproduktion og på arbejdsmarkedet, mens der også er bevægelser uden for landets grænser, som giver lettere antræk til panderynker for den kommende tid og ind i næste år. De seneste eksporttal var bestemt ikke lutter positiv læsning med et fald i juni.

Selvom der er flere elementer, som er understøttende for privatforbruget, som beskæftigelsesfremgang, pæn reallønsfremgang og klækkelige rentebesparelser, så er danskerne generelt blevet mere forsigtige. Og det er en forsigtighed, som vi ser fortsætte. Med den seneste udvikling i nøgletallene in mente, en forsigtig forbruger og internationale risici mener vi, at en del af toppen skal skæres af BNP-væksten til næste år. Regeringens prognose lyder på 1,6%, som vi mener er i den høje ende, hvor vi ser en vækst på 1,3%.

De offentlige finanser er sunde og det finanspolitiske råderum opjusteres. Vi skal huske på, at det i bund og grund går det godt i dansk økonomi med fornuftig vækst og fortsat beskæftigelsesfremgang. Samtidig er der heller ikke tegn på, at det går for godt. Stigningen i beskæftigelsen er vel at mærke klinget af de seneste måneder og mærkbart udefrakommende risici lurer. Som det ser ud nu og med anerkendelse af en større pallette af internationale risici, bør man sigte efter en neutral finanspolitik og holde krudtet tørt. Regeringen har fremlagt et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter, som vi ikke kommenterer på, men ser i stedet frem til kommende finanslovsforslag.

 

En stor pallette af prikker er på radaren uden for landets grænser, som kan påvirke Danmark. Regeringen fremhæver handelskrigen mellem USA og Kina samt Brexit som største jokere, og det er vi enige i. Der kan nemt tilføjes flere prikker på radaren. Blandt andet Tyskland, som vores største samhandelspartner, står med negativ BNP-vækst på -0,1% i 2. kvartal, som blev bekræftet i dag. Endda så meget bekræftet, at tallet ville have været endnu mere i negativ, hvis ikke lagrene i Tyskland var blevet fyldt op i samme periode. De fremadrettede erhvervsindikatorer peger også på pessimisme, hvorfor bekymringen ikke nødvendigvis forsvinder foreløbig. Her skal desuden tillægges risikoen for, at USA vender fronten i handelskrig mod den europæiske bilindustri, som vil være et slag mod europæisk økonomi herunder også indirekte den danske.