Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Udskydelse af de nye boligskatter fra 2021 til 2024

Udskydelse af de nye boligskatter fra 2021 til 2024

23. oktober 2019
Gå til nyhedsoversigt

Det er i dag meldt ud, at det nye boligskattesystem, som stod til at træde i kraft 1. januar 2021, udskydes med tre år og dermed først er gældende fra 1. januar 2024. Udskydelsen skyldes, at tidsplanen op mod overgangen vil være så tidspresset, at mange boligejeres nye vurderinger ikke kan nå at blive klar inden. Indholdet i det nye boligskattesystem er uændret, og der er alene tale om en udskydelse.

Udskydelsen af de nye boligskatter er i bund og grund en udskydelse af usikkerheden omkring de nye vurderinger og fremtidige boligskatter, som bærer en grad af negativ tone, men alligevel ser vi positive elementer i udskydelsen. Boligøkonomien bærer en mærkbar post på husholdningsbudgettet, og med tankerne på den store usikkerhed omkring de nye vurderinger i kombination med den meget stramme tidsplan, så er vi positivt indstillede over for, at man når til erkendelse og udskyder de nye boligskatter.

Ingen mærkbar priseffekt

Udsigten til de nye boligskatter, som indtil i dag var 2021, mener vi ikke, endnu har formået at bære på en dominerende pris- og aktivitetseffekt i markedet. Netop med den stramme tidsplan i det oprindelige udspil in mente, havde vi først til næste år forventet en eskalering i de nye boligskatters betydning for priserne. Her tænkes der særligt på de områder, hvor der er udsigt til stigende boligskatter i forbindelse med overgangen til det nye system, som primært er fokuseret i og omkring de store byer[1]. Derfor anser vi også dagens udmelding om udskydelse som tæt på status quo for markederne og snarere en udskydelse af pris- og aktivitetseffekterne.

Tager vi et blik på det aktuelle lejlighedsmarked, hvor der generelt er udsigt til en stigning i boligskatterne, så er vores blik på markedet så godt som uændret, eftersom boligskatteeffekten på pris og aktivitet endnu ikke for alvor er trådt igennem. Prisudviklingen har i højere grad været drevet af faktorer som strammere lånekrav, nybyggeri, renteændringer og den generelle sundhed i dansk økonomi.

  • Dog er det værd at fremhæve projektlejligheder, hvor usikkerheden omkring horisonten fra køb til indflytning inden overgangen, for at sikre sig skatterabat, allerede har sat sig i markedet. Vi forventer derfor en positiv aktivitetseffekt på det delområde som følge af udskydelsen.
  • Udskydelsen er samtidig en fordel for forældrekøbslejlighederne for de forældre, der ønsker at sælge lejligheden videre til børnene, da de får mere tid til at gøre det med den gamle vurdering, som forventes at være mere fordelagtig. Dog indebærer udskydelsen en mere ukendt tidshorisont, eftersom den nye vurdering kan lande i perioden 2020-2022. Når man får den nye vurdering, vil den anvendes i forbindelse med videresalg til barnet.

Væsentligt at er det, at de 6 ud af 10 boligejere med udsigt til lavere boligskatter i forbindelse med det nye system, end hvad man eller skulle have betalt, må kigge længere ud i horisonten efter den potentielle budgetgevinst, som der var i vente med overgangen til det nye system. Dog forventes det, at udskydelsen indbringer 10-12 mia. kr. i ekstra provenu, som endnu ikke er øremærket.

Ro for visse kommende boligkøbere

Den tidligere udsigt til et nyt boligskattesystem i 2021 ville efter vores forventning give en opadgående pris- og aktivitetseffekt op mod overgangen. Dermed kunne visse boligkøbere også føle sig tvunget til at købe tidligere end ellers for at sikre sig en skatterabat i de områder, hvor der er udsigt til en stigning. Udskydelsen giver mere ro på for boligkøbere, som ellers følte sig forhastet til at købe inden overgangen.

Omvendt kan der også argumenteres for, at de boligejere, som allerede har sikret sig den nye bolig tidligere end ellers med af udsigten til nye boligskatter, kan have gjort sig et forhastet køb. Det er dog vores vurdering, at det endnu er de færreste, som har købt bolig med et altdominerende argument om udsigten til de nye boligskatter.

Udskydelse af nyt ejendomsskattesystem rammer også andelsboliger

Udskydelsen af det nye ejendomsskattesystem rammer også de andelsboligejere, som benytter den offentlige ejendomsvurdering som grundlag for andelsværdien. Da den offentlige ejendomsvurdering har været fastlåst siden 2011, så bliver andelsboligejere som går i salgstanker, og derfor havde set frem til den nye og højere vurdering, skuffede med udskydelsen.

[1] Se tidligere analyse for yderligere indhold i de nye boligskatter: https://www.al-bank.dk/markedsnyt/boligmarkedet/faa-et-samlet-overblik/2019/kig-dig-godt-for-her-rammer-de-nye-boligskatter