Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Nye udbudstal: Prisen på Til Salg-skiltene højere de fleste dele af landet

Nye udbudstal: Prisen på Til Salg-skiltene højere de fleste dele af landet

8. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Finans Danmark her netop offentliggjort deres boligudbudsstatistik, og tallene viser et overordnet billede af, at priserne på udbudte boliger fortsætter opturen. Dagens tal er opgjort ved indgangen af november og giver et højaktuelt billede af boligudbuddet.

Ser vi på husmarkedet, så er udbudsprisen i dag højere i 9 ud af 11 landsdele sammenlignet med for et år siden. Set for hele landet er prisen 2,4% højere, hvor Københavns omegn, Nordsjælland, Østsjælland og Sydjylland går forrest med de største prisstigninger.

Der er tryk på efterspørgslen efter huse i øjeblikket, hvor vi står midt i det største hussalg siden 2005. Den efterspørgsel kan sælgerne og mæglerne også mærke, og derfor ser vi knap så overraskende, at priserne på Til Salg-skiltene bliver skruet langsomt op i de fleste steder af landet. Det er en naturlig konsekvens af den solide appetit efter huse i år.

Flere elementer er med til at trække boligefterspørgslen op på det højeste i 14 år. En underliggende grundpræmis er den høje beskæftigelse i landet, hvor der aldrig har været så mange i arbejde som i dag, og samtidig stiger danskernes realløn pænt. Hertil har et markant rentefald i år løftet handelsaktivitet og priser yderligere. Den store handelsaktivitet er desuden med til at trække udbuddet af huse ned, som er 3% lavere end for et år siden. Udbuddet er dog fortsat relativt højt, som medvirker til at holde prisudviklingen i nogenlunde kort.

På lejlighedsmarkedet er lidt af melodien genfundet, og her peger udbudspriserne samlet set for landet også op. Udbudspriserne er 1,7% højere end for et år siden, men det dækker over markante forskelle. Den gennemsnitlige udbudspris er en spids lavere i Københavns Kommune samt på Frederiksberg. Det mærkbare rentefald har dog fået lejlighedsmarkedet til at genfinde lidt af melodien efter modvind fra strammere lånekrav og meget nybyggeri. Omvendt trækker Københavns Omegn prisudviklingen op, som blandt andet er en konsekvens af, at priserne tættest på byen har nået et leje, hvor færre kan og vil være med, hvor man derfor er villig til at lede efter drømmelejligheden lidt længere væk fra byen. Også i Aarhus og Aalborg er udbudspriserne lidt lavere, mens de i Odense peger op.

Færre og lidt dyrere sommerhuse

Retter vi blikket mod sommerhuse, så er udbudsprisen på landsplan 1,3% højere sammenlignet med for et år siden. Den højere udbudspriser gælder i 8 ud af 11 landsdele, dog med forskellig styrke.

I bund og grund buldrer sommerhusmarkedet derudaf, men et endnu højt udbud er med til at holde prisudviklingen i ave. Udbuddet er dog vel at mærke raslet ned med intet indre end 15% det seneste år i forlængelse af den høje handelsaktivitet. Fremgangen på sommerhusmarkedet hænger udover den høje beskæftigelse og de lave renter sammen med, at der fra politisk side er kommet flere tiltag de senere år, som bidrager til en strukturelt højere efterspørgsel, herunder lempeligere lånevilkår.