Uændret F1-rente efter 3 års rentestigning

F1-lånerne kan efter 3 års rentestigning nu konstatere, at deres rente denne gang ikke stiger. Det er positivt at den ikke stiger yderligere, efter flere års optur.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Sidste auktionsdag er slut hos Totalkredit. Det endelige resultat blev en rente på 3,58% på F1. Låntagere med F1 kommer fra en rente på 3,62%. Den nye rente gælder fra 1. april.

F1-lånerne kan efter 3 års rentestigning nu endelig konstatere, at deres rente denne gang ikke stiger. Hvis man havde håbet på rentefald, er det naturligvis en streg i regningen, men positivt er det helt klart, at F1-renten ikke stiger yderligere efter flere års optur.

Med den nye rente i hus er der ikke udsigt til de store forandringer i den månedlige ydelse.

Sammenligner vi med de foregående auktioner hos Totalkredit, er der dog tale om lidt lavere rente i denne ombæring. Tilbage ved auktionen i november sidste år fik de pågældende F1-lånere fastsat en F1-rente på 3,88%, mens F1-renten toppede i 3,97% ved auktionen i maj sidste år.

Vi forventer, at 2024 kommer til at byde på ren­te­ned­sæt­tel­ser. Massive ren­te­for­hø­jel­ser hos cen­tral­ban­ker­ne – navnlig Den Europæiske Centralbank, ECB, og Nationalbanken – har de senere år også betydet ren­te­for­hø­jel­ser for danske boligejere. Men udsigten til ren­te­ned­sæt­tel­ser vil også påvirke de hjemlige danske re­al­kre­di­tren­ter i nedadgående retning. Det har allerede påvirket de fastforrentede lån, hvor vi er gået fra en rente på 5% til i dag 4%, mens altså også ren­testig­nin­ger­ne på ren­te­til­pas­ning­s­lå­nene er bremset op.

Relaterede artikler