Tvangsauktionerne holder sig lave

Boligmarkedet kører ganske fint, og boligejerne er solide med rekordhøj beskæftigelse og høje opsparinger.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i maj blev bekendtgjort 116 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for sæson. Det er nøjagtig samme antal som i april. Det betyder med andre ord, at antallet af tvangs­auk­tio­ner ligger på et meget stabilt leje. Årets første fem måneder har samlet set budt på 607 tvangs­auk­tio­ner, hvilket er 8% lavere end samme periode sidste år.

Tvangs­auk­tio­ner­ne befinder sig meget stabilt og lavt. Her er maj ingen undtagelse. Vi har haft en periode på omkring 3,5 år, hvor tvangs­auk­tio­ner­ne grundlæggende har været lave, og der er ingen udsigt til, at det kommer til at ændre sig lige med det første. Boligmarkedet kører ganske fint, og boligejerne er solide med rekordhøj beskæftigelse og høje opsparinger.

Når vi ikke ser flere tvangs­auk­tio­ner, så hænger det i særlig grad sammen med det bomstærke arbejdsmarked. For det der typisk kan føre til en udfordret privatøkonomi er større livs­be­gi­ven­he­der, som fx arbejdsløshed. Og her må vi bare konstatere, at med rekordmange i beskæftigelse og en meget lav ledighed, så er der ikke grobund for en større stigning i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Dertil kommer, at danskerne har ganske solide opsparinger og udlånsvæksten har været lav.

Også boligmarkedet har det ganske fint med fremgang i både handler og priser. Det gør det unægtelig lettere at sælge sin bolig i fri handel, hvis der opstår problemer med at betale terminen. For der er ingen tvivl om, at det er blevet dyrere at være boligejer med et variabelt forrentet realkreditlån. I dag lyder renten tæt på 4%, mens den var negativ for blot to år siden.

Med de nuværende udsigter, så forventer vi, at tvangs­auk­tio­ner­ne holder sig omkring sit nuværende niveau, da dansk økonomi klarer sig ganske godt, og der ikke er udsigt til store stigninger i ledigheden.

Relaterede artikler