Fremgang i variabel rente stopper

Selvom faldene er ganske begrænsede, så viser det, at der i løbet af 2023 har været en tydelig opbremsning.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Finans Danmark viser, at fremgangen i variabel rente og afdragsfrihed er bremset op. De variabelt forrentede lån lyder på i alt 965,0 mia. kr. i 4. kvartal blandt boligejerne, og toppede i 1. kvartal 2023 med 973,6 mia. kr., mens andelen af det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån er nogenlunde uændret på 54%. De afdragsfrie lån toppede i 4. kvartal 2022 på 882,9 mia. kr., men lyder nu på 859,1 mia. kr. Også her er andelen af det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån nogenlunde uforandret på ca. 48%.

Boligejernes interesse for både variabel rente er bremset op. Selvom faldene er ganske begrænsede, så viser det, at der i løbet af 2023 har været en tydelig opbremsning. De variabelt forrentede lån har ellers været ret populære siden slutningen af 2021, og er da også fortsat det mest udbredte lån blandt boligejerne. Men fremgangen er altså sat i dvaletilstand i den seneste tid.

Det er især ren­te­for­skel­len mellem lån med variabel rente og fast rente, som er den forklarende faktor i såvel opbremsning samt den forudgående acceleration i lån med variabel rente. Forskellen i renten på et fastforrentet og variabelt forrentet lån er i dag ikke særlig stor, og det sætter en stopklods for fremgangen i lån med variabel rente. Fuldstændig omvendt så det ud, da renterne startede deres færd opad, hvor det især var de fastforrentede lån, som stod først for skud. Her var ren­te­for­skel­len i en længere periode ret stor, og det gav et incitament til at vælge lån med variabel rente. Det skete både i forbindelse med boligkøb, men også i forbindelse med de mange konverteringer af fastforrentede lån, som især var populært i 2022.

Ved udgangen af 4. kvartal havde boligejerne samlet set realkreditlån for 1.786,9 mia. kr. Det er 11 mia. kr. lavere end kvartalet før.

Re­al­kre­di­t­ud­lå­net går tilbage for 7. kvartal i streg. Tusindvis af boligejere har omlagt deres realkreditlån, og barberet af restgælden i den forbindelse. Samtidig har boligmarkedet kørt på et lavere blus. Begge dele er med til at trække ned i re­al­kre­di­t­ud­lå­net.

Siden toppen i 1. kvartal 2022 er re­al­kre­dit­gæl­den skrumpet med ca. 60 mia. kr., hvilket svarer til en tilbagegang på 3,3%. Typisk stiger re­al­kre­di­t­ud­lå­net over tid, så udviklingen er ret usædvanlig.

Relaterede artikler