Få tvangsauktioner i november

Vi er godt på vej mod tredje år i træk med få tvangsauktioner. Godt nok er tvangsauktionerne steget en anelse i løbet af 2023, men vi kommer også fra et meget lavt leje. Der har ellers været rigelig med modvind fra snart sagt alle fronter.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i november blev bekendtgjort 126 tvangs­auk­tio­ner herhjemme. Det er nogenlunde på niveau med det, som vi har været vidne til i de seneste måneder.

Der er generelt stadig få tvangs­auk­tio­ner. Godt nok kommer 2023 til at byde på lidt flere tvangs­auk­tio­ner end vi så i 2021 og 2022, men her var niveauet også ekstremt lavt. I år er det indtil videre blevet til 1.399 tvangs­auk­tio­ner, mens det i 2021 og 2022 lød på henholdsvis 1.297 og 1.238 i samme periode. Sammenligner vi med 2019 og tiden før corona, lød tvangs­auk­tio­ner­ne på 2.059 fra januar til november.

Vi er godt på vej mod tredje år i træk med få tvangs­auk­tio­ner. Godt nok er tvangs­auk­tio­ner­ne steget en anelse i løbet af 2023, men vi kommer også fra et meget lavt leje. Der har ellers været rigelig med modvind fra snart sagt alle fronter, hvor især høj inflation og mærkbart højere renter har gjort indhug i boligejernes privatøkonomi. Men indtil videre har boligejerne pareret det meste.

Det er ikke kun tvangs­auk­tio­ner­ne, som befinder sig lavt. Også restancerne, som er den del af re­al­kre­di­ty­del­sen, som boligejerne ikke kan betale, ligger tæt på det laveste niveau siden før finanskrisen. Den solide betalingsevne og det lave antal tvangs­auk­tio­ner skyldes blandt andet, at beskæftigelsen er rekordhøj. I tillæg er opsparingerne høje og iveren efter at belåne friværdien er ganske lav. Desuden vil mange boligejere først forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der måtte opstå udfordringer med at betale re­al­kre­di­ty­del­sen.

Betalingsevnen kan dog blive lidt mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem. På variabelt forrentede realkreditlån er renten gået fra negativt terræn til omkring 4% i øjeblikket. Bo­lig­fi­nan­si­e­rin­gen er med andre ord blevet mærkbart dyrere.

Det betyder, at der kan være en tid i vente med lille pil op på både restancer og tvangs­auk­tio­ner. De mærkbart højere renter og inflation har bidt på budgetterne, og det øger risikoen for en periode med højere restancer og tvangs­auk­tio­ner. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og boligejerne står et mere robust sted i dag.

Relaterede artikler