Danskernes realkreditgæld er på skrump

De mærkbare rentestigninger har betydet, at tusindvis af boligejere har benyttet lejligheden til at omlægge deres fastforrentede lån og skære restgælden ned.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån til danske boligejere er på 1.742 mia. kr. ved udgangen af maj. Det er -55 mia. kr. mindre end for et år siden svarende til et fald på -3,1%. Typisk stiger re­al­kre­di­t­ud­lå­net over tid, så det er ret usædvanligt med deciderede fald i det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån.

Danskernes realkreditgæld er sendt på skrump. Det er bestemt ikke hverdagskost, at vi ser så mærkbart et fald i re­al­kre­dit­gæl­den, som vi gør i øjeblikket. De mærkbare ren­testig­nin­ger har betydet, at tusindvis af boligejere har benyttet lejligheden til at omlægge deres fastforrentede lån og skære restgælden ned. Samtidig har der været mindre aktivitet på boligmarkedet.

Boligejerne omlagde fastforrentede lån for næsten 250 mia. kr. sidste år. Det gjorde de på baggrund af, at renten på et fastforrentet lån skød i vejret fra omkring 2% i starten af 2022 og til 6% i slutningen af september samme år. Med den manøvre skar boligejerne en stor bid af restgælden. Kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten er dog ved at aftage. Det viser de seneste tal fra antallet af lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne, som befinder sig på et historisk lavt niveau.

I forbindelse med de mange konverteringer har en del boligejere valgt et variabelt forrentet lån. Det betyder, at danskernes foretrukne realkreditlån igen er med variabel rente, og står for 52,3% af det samlede udlån. Set over det seneste år er variabel rente steget med 92 mia. kr., mens lån med fast rente omvendt er faldet med 148 mia. kr.

Fremgangen i de variabelt forrentede lån er dog bremset op i de seneste par måneder. Det billede forventer vi vil fortsætte, da renten på lån med variabel rente er steget ganske mærkbart. I går endte renten på et F-kort-lån på omkring 4%, mens den samme rente for et år siden lød på 0,5%. Det kan mærkes i pri­va­tø­ko­no­mi­en. Omvendt har renten på et fastforrentet lån ligget rimelig stabilt på 5% siden november sidste år.

På boligmarkedet er aktiviteten også droslet ned sammenlignet med samme tid sidste år. I maj var antallet af handler -4% lavere end året før, og det betyder, at færre danskere har brug for at optage ny realkreditgæld. Dog er der de seneste måneder kommet bedre stemning på boligmarkedet, med fremgang i antallet af handler efter vinterens meget lave aktivitet. Det kan igen give lidt mere medvind til re­al­kre­dit­gæl­den over den kommende tid.

Relaterede artikler