Nedkonverteringsaktiviteten kan blive det laveste siden 2011

Renten er steget ganske pænt.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Nye tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at farten på ned­kon­ver­te­rin­ger­ne er i sneglefart. Ved udgangen af sidste uge er indfrielserne oppe på 6,2 mia. kr. med en op­si­gel­ses­frist ventende lige rundt om hjørnet på mandag 31. januar. Fortsætter det lave niveau de kommende dage, så er der udsigt til, at ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten bliver på det laveste niveau i mere end 10 år.

Boligejernes ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet kører på et meget lille blus, som kan sende aktiviteten ned på laveste niveau siden 2011. Den lavere aktivitet kommer naturligt som følge af, at renten det seneste års tid er steget ganske pænt. Det betyder, at en ned­kon­ver­te­ring i dag ikke er attraktiv for særlig mange boligejere, og det ses altså tydeligt i tallene.

Vi startede 2021 med en rente på 0,5% på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån. I dag svæver den rente mellem 1,5% og 2%, og renten på de fastforrentede lån er altså tæt på tredoblet i løbet af det år, som er gået. Udover at renten er steget, så har mange boligejere også benyttet mange tidligere lejligheder til at få nedkonverteret, og det medvirker altså også til det lavere blus på aktiviteten.

Når der så alligevel stadig indfries for et mindre milliardbeløb, skal vi rette øjnene mod boligmarkedet, hvor der stadig er godt gang i den. Når en boligejer sælger sin bolig, så bliver sælgers lån typisk indfriet i forbindelse med handelen, og det påvirker ind­fri­el­ses­tal­le­ne.

Ser vi fremad, så forventer vi, at tiderne med store ned­kon­ver­te­rings­bøl­ger er forbi for nu. Det er sket i takt med, at renteniveauet er højere nu end tidligere, og at mange allerede har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder. Fortsætter renten op, så kan op­kon­ver­te­rin­ger for alvor komme på tale som det næste, men der er vi ikke helt endnu.

Relaterede artikler