106 tvangsauktioner i marts

Boligejerne er da også solide og velpolstrede med høje formuer og stor jobsikkerhed.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligpriserne levner ingen opmærksomhed til coronakrisen

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 106 tvangs­auk­tio­ner i marts, når der tages højde for sæsonudsving. Det er omtrent det samme niveau, som vi også så i årets to første måneder.

Ser vi på januar, februar og marts til sammen, så har 1. kvartal i år budt på 315 tvangs­auk­tio­ner mod 428 i samme periode sidste år. Det er et fald på 26%.

Antallet af tvangs­auk­tio­ner fortsætter det ultralave niveau i marts, og føjer sig til de øvrige bomstærke nøgletal, som præger boligmarkedet. Boligejerne er da også solide og velpolstrede med høje formuer og stor jobsikkerhed. Den høje aktivitet på boligmarkedet kombineret med prisstigninger gør det samtidig lettere at sælge boligen i fri handel, såfremt der skulle opstå problemer med at betale terminen.

Det er glædeligt, at antallet af tvangs­auk­tio­ner befinder sig på et meget lavt niveau, og vi forventer, at det vil fortsætte i den kommende tid. Der lurer dog også mørkere skyer i horisonten for boligmarkedet, da det er blevet dyrere at være boligejer. For eksisterende boligejere er det især ener­gi­pri­ser­nes himmelflugt, som bider i budgetterne, mens også stigende priser på fødevarer kan mærkes. Samlet set har pris­stig­nin­ger­ne i samfundet ramt det højeste siden 1989.

Det dyrere ejerskab af boligen som følge af markant højere energipriser giver en iboende risiko for, at antallet af tvangs­auk­tio­ner på sigt igen kan begynde at pege opad. Vi ser dog, at boligmarkedet og boligejerne generelt er robuste og mod­stands­dyg­ti­ge, hvor selv ikke en coronakrise med periodevis eksploderende ledighed fik hverken boligmarked eller boligejernes betalingsevne til at vakle. Derudover vil mange boligejere skære andre steder i budgettet, før boligposten kommer i spil som sidste udvej, og en eventuel påvirkning fra højere energipriser på tvangs­auk­tio­ner­ne er dermed desuden betinget af længden af de højere energipriser. Vi er overordnet set ganske fortrøst­nings­ful­de på boligmarkedets og boligejernes vegne og venter ingen markant stigning i tvangs­auk­tio­ner­ne, selvom det aktuelle om­kost­nings­bil­le­de er med til at vende pilen op.

Såfremt de højere energipriser skulle resultere i et løft til tvangs­auk­tio­ner­ne, så går der typisk en rum tid fra et eventuelt stød til boligmarkedet førend det kan aflæses i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Det så vi fx i ef­ter­døn­nin­ger­ne af finanskrisen, hvor tvangs­auk­tio­ner­ne først toppede i årene 2010-2012 med 400-500 tvangs­auk­tio­ner om måneden, mens den såkaldte re­stan­ce­pro­cent, som er manglende betaling på realkreditlån, toppede ved udgangen af 2009. Det vidner om, at der som minimum går nogle måneder fra en boligejer ender i restance til en ejendom bliver begæret på tvangsauktion, og endnu har vi heller ikke set boligejernes re­stan­ce­pro­cent begynde at kravle opad.

Relaterede artikler