Et lysere 2024 for din privatøkonomi

Privatøkonom Brian Friis Helmer giver sit bud på, hvad danskerne kan forvente i det nye år.

Første del af 2023 var præget af høje energipriser, inflation og stigende renter. Men allerede i anden del af 2023 var der forbedringer med faldende inflation og en stigning i danskernes lønninger. Ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer ser de positive takter ud til at forsætte i 2024:

“Det er ikke fordi, at vi forventer, at 2024 bliver et jubelår rent økonomisk, men det ser bestemt ud til at blive et bedre år end 2023,” siger Brian Friis Helmer.

Hvad venter i 2024?

Renten falder

Der en udbredt forventning om, at ECB (Den Europæiske Centralbank) vil sænke renten. Det vil især komme de boligejere til gode, som har et variabelt forrentet lån – eller dem, som skal finansiere et boligkøb. Ifølge bankens økonomer kan vi forvente den første rentesænkning fra ECB allerede i marts 2024. Og derefter 3-4 yderligere ren­te­ned­sæt­tel­ser i 2024, så renten kommer mindst 1 procentpoint længere ned end i dag.

Inflation på lavt niveau

Brian Friis Helmer forventer, at inflationen i gennemsnit vil ligge på 2-3 pct. i 2024, mens lønvæksten vil være noget højere gennem hele året. Det betyder, at købekraften genvindes, og at pengene rækker længere.

”Når 2024 alligevel ikke bliver et jubelår, skyldes det, at der fortsat er meget at indhente. Danskernes købekraft fik et hårdt slag i 2022 og i første del af 2023. Hullet vil først blive lukket i 2025”, mener Brian Friis Helmer.

Boligpriser stiger svagt

Ser vi ind i 2024, så forventer vi svage prisstigninger på boligmarkedet som helhed. Det vil særligt være huspriserne, som tager førertrøjen på, mens lej­lig­heds­mar­ke­det vil være præget af overgangen til de nye boligskatter. Inden årsskiftet havde lej­lig­heds­pri­ser­ne nemlig ekstra fart på, så i starten af 2024 forventer vi prisfald på den del af boligmarkedet.

Energipriser er dykket

El- og gaspriser har i løbet af 2023 taget et pænt dyk, så de ikke ligger så højt som i 2022. Benzinprisen ligger nu omkring 15 kr., hvor den i maj 2022 var helt oppe over 18 kr.

De udsving, som vi har set i energipriserne i de seneste par år, er nok nogle, vi skal vænne os til også i de kommende år. Den ro, der prægede 2010´erne på ener­gi­pris­fron­ten, vender ikke tilbage lige med det første.

Relaterede artikler