Boligkøb: Det bliver nok ikke meget billigere

Boligpriserne har ramt bunden for nu, og renterne har formentlig nået toppen.

Hen over vinteren raslede boligpriserne ned med 10 pct. og ramte bunden i februar 2023. Men det seneste halvår er boligpriserne igen gået op med ca. 4-6 pct. for henholdsvis huse og lejligheder. Samtidig er renterne steget til 4-5 pct.

”Når vi kigger i ”krystalkuglen”, tyder det på, at hverken boligpriser eller re­al­kre­di­tren­ter kommer til at røre så meget på sig fra nu af og et års tid frem. Vi forventer, at boligpriserne har ramt bunden for nu og småt på vej frem, mens renterne kan falde lidt, efter at de længe har ligget ret stabilt,” siger privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank. 

Tom­mel­finger­reg­len: Køb efter behov

Selv om boligpriserne ligger lavere nu end for et år siden, så er det ikke blevet billigere at blive boligejer. For ren­testig­nin­ger­ne gør ondt på både boligkøbere og boligejere, og de trumfer prisfaldet, så det samlet er blevet dyrere.

”Ren­testig­nin­ger­ne har desværre ædt den difference, der ellers blev skabt af de lavere boligpriser. Det er omtrent lige så dyrt at blive og være boligejer i dag, som det var for et år siden. Fremtidige ændringer i boligpriser og renter står ikke mejslet i sten, så tom­mel­finger­reg­len ”køb efter behov” gælder i høj grad også i det aktuelle marked,” lyder det fra privatøkonom Brian Friis Helmer.

Boligbyrde er tæt på max

Når man skal vurdere, hvor dyrt det er at være boligejer i en bestemt periode, så kigger man på den såkaldte ”boligbyrde”. Altså hvor stor en del af den gennemsnitlige husstands indkomst efter skat, der går til at betale boliglån og boligskat.

Boligbyrden toppede i efteråret 2022 på 32 pct. og ligger i dag på 31 pct. Det er tæt på de 30 pct., der har været gennemsnittet siden 2004.

Boligbyrden var i februar 2020 helt nede på 25 pct. for huse på landsplan. Men så kom corona, og siden steg både boligpriser og renter langt mere end indkomsterne. Boligskatterne er kun vokset marginalt i perioden.

Boligpriserne nåede bunden i februar 2023

Arbejdernes Landsbank vurderer som sagt, at boligpriserne har nået bunden for nu. Det skete i februar 2023.

I løbet af de seneste seks måneder er huspriserne steget med 3,8 pct., mens lejligheder er steget med 5,6 pct. Pris­stig­nin­ger­ne er kommet efter et år, hvor priserne faldt med i omegnen af 10 pct. for både huse og lejligheder.

Vi forventer en flad prisudvikling med svag pil op for huse det kommende års tid.

Større usikkerhed om ejer­lej­lig­he­der

For lejligheder i særligt de større byer er det noget sværere at spå om pris­ud­vik­lin­gen pga. de kommende boligskatter, der indføres fra 1. januar 2024. Her kan der meget vel komme prisfald, men til gengæld en højere boligskat, som vil holde boligbyrden oppe.

Renterne har nået toppen

Ligeledes forventer økonomer og markedet, at re­al­kre­di­tren­ter­ne – både de lange (fastforrentede) og de korte (tilpasningslån) – har nået toppen for nu. Men vi skal nok hen i anden halvdel af 2024, før renterne evt. begynder at falde igen.

Relaterede artikler