4 min. læsetid

Det skal du tjekke på din forskudsopgørelse

Den 14. november er det muligt at se og rette i din forskudsopgørelse for 2024 på skat.dk. Forskudsopgørelsen er populært sagt det skattemæssige budget for det kommende år, og i år gør man ekstra klogt i at forholde sig til, hvad der står i den.

Forskuds­op­gø­rel­sen er altid vigtig at forholde sig til, men i år er der 3 store ting i spil, som med god grund vil sende mange danskere et smut forbi skat.dk.

"Det helt store trækplaster vil være, at boligejernes grundskyld populært sagt flytter fra budgetkontoen og ind på forskuds­op­gø­rel­sen. Det bliver også synligt for boligejerne, hvor meget de skal betale i boligskat næste år, og hvor stor en eventuel skatterabat bliver.

Derudover har de markant højere renter betydning for mange danskere. De højere renter giver højere renteudgifter - og det har betydning for skatten og dermed forskuds­op­gø­rel­sen.

For det tredje er der alene i år kommet 23.000 flere i beskæftigelse, mens danskerne samtidig har oplevet de højeste lønstigninger i 15 år. Det kan også have betydning for danskernes skat og dermed forskuds­op­gø­rel­sen", fortæller privatøkonom Brian Friis Helmer.

3 vigtige ting, du skal tjekke på din forskuds­op­gø­rel­se:

1. Nye boligskatter fra 1. januar 2024

Er du boligejer, skal du være opmærksom på, at de nye boligskatter træder i kraft 1. januar 2024. Det betyder en ny måde at betale din grundskyld på. Før har du betalt grundskylden via ind­be­ta­lings­kort eller be­ta­lings­ser­vi­ce direkte til kommunen, men fra næste år er det slut, da grundskylden flytter ind på skat­te­o­p­gø­re­len. Når forskuds­op­gø­rel­sen er klar, kan du altså se, hvad du samlet skal betale i boligskat til næste år, da ejen­doms­vær­diskat­ten allerede holder til på forskuds­op­gø­rel­sen. Du får også et overblik over, om du bliver omfattet af den såkaldte skatterabat.

Når grundskylden flytter ind på forskuds­op­gø­rel­sen, skal du være opmærksom på, at den samlede betaling af forskudsskat alt andet lige kan stige. I så fald vil det sænke skat­te­fradra­get, og du får derfor mindre udbetalt i løn. Det betyder dog ikke, at du samlet set står til at betale mere i skat, for betalingen af grundskyld direkte til kommunen ophører, og du skal derfor populært sagt sætte mindre ind på din budgetkonto.

2. Har du handlet bolig, konverteret dit fastforrentede lån eller fået ny rente på dit ren­te­til­pas­ning­s­lån?

Det er især tre typer af boligejere, som bør skimte forskuds­op­gø­rel­sen ekstra grundigt i gennem:

  • Boligejere med fastforrentede lån, som har omlagt lån både i år og i særdeleshed sidste år. De har enten byttet deres eksisterende fastforrentede lån ud med et nyt fastforrentet lån med en højere rente, eller skiftet til et lån med variabel rente.
  • Boligejere med variabel rente, som er gået fra en rente med negativt fortegn til en rente omkring på 4% det seneste halvandet års tid, og dermed fået en mærkbart højere rente.
  • Har du købt eller solgt bolig i 2023, er det også værd at kaste et blik på forskuds­op­gø­rel­sen – for så har rente- og bi­drags­ud­gif­ter­ne sikkert ændret sig.

Glemmer du at tilrette din forskuds­op­gø­rel­se med de nye renteudgifter, så er det ikke sådan, at der venter et skattesmæk. Tværtimod vil du isoleret set få penge tilbage i skat, da du med højere renteudgifter også får et højere rentefradrag. Men du kan afbøde lidt af ren­testig­nin­gen med det samme i stedet for at vente på at få pengene retur på et senere tidspunkt. Det kræver dog, at du forskud­s­re­gi­stre­rer dine nye og højere renteudgifter - så du på den måde får et højere fradrag med det samme og får mere udbetalt i løn.

3. Har din jobsituation ændret sig?

Har du skiftet job eller fået kortere/længere til arbejdspladsen, bør du også tjekke forskuds­op­gø­rel­sen – særligt i nedenstående situationer:

  • Går du fra at have været arbejdsløs til at komme i job, så skal du til at betale AM-bidrag, men du får også adgang til job- og be­skæf­ti­gel­ses­fradrag.
  • Hvis du går væsentligt op eller ned i indtægt. Det gælder særligt, hvis du kommer lige over eller lige under top­skat­te­græn­sen eller hvis du i dag modtager det fulde be­skæf­ti­gel­ses­fradrag, men fremover har en lavere indtægt, hvor du ikke modtager det maksimale be­skæf­ti­gel­ses­fradrag
  • Hvis du går fra at være lønmodtager til at gå på pension, så skal du ikke længere betale AM-bidrag, mens du også mister retten til job- og be­skæf­ti­gel­ses­fradrag. Her kan du også miste et eventuelt be­for­drings­fradrag, hvis du har haft mere end 12 km til din arbejdsplads.
  • Hvis afstanden til din arbejdsplads ændrer sig, eller du fx har mistet dit arbejde eller får mere hjemmearbejde, er det vigtigt at få ændret fradraget på din forskuds­op­gø­rel­se. Har du længere end 12 km til din arbejdsplads, kan du få be­for­drings­fradrag – det gælder uanset transportform. Men du får kun for de antal dage, som du reelt pendler til din arbejdsplads. 

Relaterede artikler