Tysk inflation i nyt stort fald

Tysk inflation er på rette vej og er næsten halveret siden toppen. Ser vi på priserne fra måned til måned, så steg de dog fra august til september med 0,3%. Der er derfor stadig et stykke vej, til inflation er tilbage omkring målsætningen på 2%.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Friske tal fra det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis, viser, at inflationen falder til 4,5% i september fra 6,1% i august. Det er en bekræftelse af den første opgørelse af inflationen i september. Det er den laveste inflation i Tyskland i lidt over halvandet år. Og det er kommet efter, at inflation er faldet i 7 ud af de seneste 10 måneder, siden den toppede i efteråret sidste år på 8,8%.

Den tyske kerneinflation, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder i september til 4,6% fra 5,5% i august. Den toppede i marts på 5,8%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen ser ud til at have toppet, men ligger fortsat for højt.

Tysk inflation er på rette vej og er næsten halveret siden toppen. Faldet i september hænger ikke mindst sammen med, at sidste års prisstigninger falder ud af inflationen, som af flere årsager var ekstraordinært høje i september sidste år. For ser vi på priserne fra måned til måned, så steg de fra august til september med 0,3%. Der er derfor stadig et stykke vej til inflation er tilbage omkring målsætningen på 2%.

Det kraftige fald i den tyske inflation i september, skyldes dog i høj grad, at den tyske regering sidste år i juni, juli og august havde indført flere støt­te­o­rd­nin­ger for at hjælpe de tyske forbrugere i en dyrere tid. Blandt andet reducerede de afgifterne på benzin, diesel og naturgas og indførte en 9 euro billet til offentlig transport på tværs af Tyskland. Da de ordninger ophørte sidste år i september, fik de inflationen til at springe op, og omvendt har de i år i september bidraget til, at inflationen har tage et stort skridt nedad.

Den høje inflation har sammen med højere renter, større økonomisk usikkerhed og en udfordret bilsektor fået den tyske økonomi til at bremse markant op. Den tyske økonomi kæmper i øjeblikket for at holde sig ud af recession. Over vinteren skrumpede økonomien to kvartaler i træk og var dermed i teknisk recession. I 2. kvartalet stod væksten så bomstille. Og ser vi fremad er der igen svaghedstegn at spore. De seneste tal for er­hverv­stil­li­den i Tyskland peger på negativ vækst i 3. kvartal. Det er dårlige tal set med danske briller.

Den sløje udvikling i tysk økonomi har indflydelse på dansk økonomi gennem vores eksport til Tyskland. Den danske eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Relaterede artikler