Tysk inflation falder til laveste siden 2021

Det er endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning mod målet. Og mindst lige så vigtigt, så falder kerneinflationen også. Vi ser samme tendenser bredt i eurozonen, og det sænker behovet betydeligt for yderligere renteforhøjelser hos ECB.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Friske tal fra Tyskland viser, at inflationen falder til 3,2% i november fra 3,8% i oktober. Der var alene ventet et fald til 3,5%, så inflationen i oktober overrasker ved at være mærkbart lavere end ventet. Priserne faldt ligefrem måned til måned med -0,4%.

Der er med dagens tal den laveste inflation i Tyskland siden juni 2021. Inflationen toppede i efteråret sidste år på 8,8%. Dagens tal offentliggøres af det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis.

Tysk inflation rammer det laveste i mere end 2 år. Og inflationen falder mere end ventet. Det er endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning mod målet. Og mindst lige så vigtigt, så falder ker­ne­in­f­la­tio­nen også. Vi ser samme tendenser bredt i eurozonen, og det sænker behovet betydeligt for yderligere ren­te­for­hø­jel­ser hos ECB.

Den tyske inflation korrigeret for priser på energi og fødevarer, ker­ne­in­f­la­tio­nen, falder ligeledes i november til 3,8% fra 4,3%. Den toppede i marts på 5,8%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er forsat et stykke fra målet, men den er faldet i fem måneder i træk nu. Det er entydigt positivt.

Siden sommeren sidste år har den europæiske centralbank, ECB, hævet renten ad 10 omgange for at tøjle den høje inflation. Det har bragt renten op på 4%, hvor den til sammenligning lød på rekordlave -0,50% inden striben af ren­te­for­hø­jel­ser. Vi forventer ikke flere ren­te­for­hø­jel­ser fra ECB, men derimod ren­tes­ænk­nin­ger i 2024.

Den høje inflation og stigende renter påvirker pri­vat­for­bru­get i tysk økonomi, som i øjeblikket skrumper. Hertil er der generel økonomisk usikkerhed og en udfordret bilsektor. Det er også skidt nyt set med danske briller. Den sløje udvikling i tysk økonomi har indflydelse på dansk økonomi gennem vores eksport til Tyskland. Den danske eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Relaterede artikler