Tysk erhvervstillid i bedring

Forventningerne til den tyske økonomi forbedres måned efter måned. Den ligger dog stadig utrolig sløjt til.

Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal fra Ifo-indekset viser, at tysk erhvervstillid stiger for fjerde måned i træk. Det samlede indeks stiger i januar til 90,2 fra 88,6 i december. Det er det bedste i syv måneder, men i en historisk sammenligning fortsat lavt. Ifo-indekset er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder.

Det er udelukkende for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, som skaber lidt bedring i er­hverv­stil­li­den. For­vent­nin­ger­ne til for­ret­nings­si­tu­a­tio­nen de kommende seks måneder stiger til 86,4 i januar fra 83,2 i december. For­vent­nin­ger­ne ligger dog fortsat lavt set i en historisk kontekst til trods for mærkbare stigninger siden september, hvor den bundede i 75,2. Vurderingen af den nuværende for­ret­nings­si­tu­a­tion falder omvendt en smule i januar 94,1 fra 94,4 i december.

For­vent­nin­ger­ne til den tyske økonomi forbedres måned efter måned. Den ligger dog stadig utrolig sløjt til. Det skyldes, at stigningen sker efter et vanvittigt stort fald efter Ruslands invasion af Ukraine. Så foreløbig overdøver faldet i første del af 2022 stadig de seneste fire måneders forbedring.

Det er isoleret set positivt, at den forbedres. Den lidt bedre tillid til økonomien kommer på baggrund af, at frygten for fremtiden er aftaget i takt med, at inflation og om­kost­nings­pres er stilnet lidt af. Det giver næring til håbet om, at de kraftigste ren­testig­nin­ger har fundet sted. Hertil er der kommet lidt ro om de økonomiske udsigter, selvom de stadig er voldsomt usikre. Men ingen ny kraftig eskalering kan i sig selv give en smule ro på er­hverv­stil­li­den.

Tyskland har, ligesom mange andre lande, været ramt af høj inflation. Som følge af det har både erhvervs- og for­bru­ger­til­lid været banket i bund. Vi begynder dog at se en opblødning i inflationen, og til­lids­in­di­ka­to­rer­ne begynder at pege op igen.

Til trods for store udfordringer er den tyske økonomi på imponerende vis vokset gennem 2022. Retningen i den tyske økonomi har stor indflydelse på den danske økonomi gennem eksporten. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner, og eksporten til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Relaterede artikler