Tysk erhvervstillid falder for tredje måned i træk

Det er ærgerlige nyheder fra den tyske økonomi. Den faldende tillid er kommet samtidig med, at vi har set, at den tyske økonomi er i teknisk recession og har mistet noget af sin tidligere modstandskraft overfor de kraftige rentestigninger og den svækkede købekraft hos forbrugerne.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Nye tal viser, at den tyske erhvervstillid målt ved Ifo-indekset falder for tredje måned i træk. Det samlede indeks falder til 87,3 i juli fra 88,6 i juni. Det er et større fald end Bloombergs kon­sensus­for­vent­ning på 88,0. Et nærmere kig på forklaringerne bag faldet viser, at vurderingen af den nuværende situation falder mest i juli til 91,3 fra 93,7, mens for­vent­nin­ger­ne til fremtiden falder til 83,5 i juli fra 83,8 i juni.

Ifo-indekset er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de kommende seks måneder.

Tysk erhvervstillid falder for tredje måned i træk. Det er ærgerlige nyheder fra den tyske økonomi. Efter det så værst ud i efteråret, havde er­hverv­stil­li­den ellers et halvt år med uafbrudte stigninger, men nu er tendensen igen vendt til det negative. Den faldende tillid er kommet samtidig med, at vi har set, at den tyske økonomi er i teknisk recession og har mistet noget af sin tidligere modstandskraft overfor de kraftige ren­testig­nin­ger, den svækkede købekraft hos forbrugerne og den større økonomisk usikkerhed.

Den tyske økonomi er under pres efter to kvartaler i træk med negativ vækst i BNP. Det betyder, at økonomien er i teknisk recession. Samtidig har prispresset ikke rigtigt sluppet grebet, og vi har senest set en stigning i både inflation og kerneinflation. Der venter dog nye tal for både tysk BNP og for­bru­ger­pri­ser indenfor den kommende uges tid, og her ventes der igen aftagende inflation, mens dagens tal ikke lover godt for BNP-væksten.

På torsdag er der rentemøde i Den Europæiske Centralbank, ECB. Vi forventer stensikkert, at ECB kommer med en ny rentestigning på torsdag. Men kigger vi fremad, så kan det blive den sidste ren­te­for­hø­jel­se fra ECB i denne omgang. Om der kommer en ren­te­for­hø­jel­se igen til september eller senere på efteråret vil i høj grad afhænge af, hvordan inflationen og ker­ne­in­f­la­tio­nen udvikler sig til den tid, men også af hvordan den økonomiske udvikling tegner sig til den tid. Og her vil er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­rer for eurozonen og de største eurolande spille en afgørende rolle.

Dagens tal er dårligt nyt for dansk økonomi. Udviklingen i den tyske økonomi har stor indflydelse på den danske økonomi gennem eksporten. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner, og eksporten til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Relaterede artikler