Tysk erhvervstillid i bedring

Fremgangen kommer dog langsomt og fra et meget lavt niveau.

Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Nye tal for Ifo-indekset viser, at tysk erhvervstillid stiger for femte måned i træk. Det samlede indeks stiger til 91,1 i februar fra 90,1 i januar. Ifo-indekset er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder.

Det er dog udelukkende for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, som trækker er­hverv­stil­li­den op i februar. For­vent­nin­ger­ne til for­ret­nings­si­tu­a­tio­nen over de kommende seks måneder stiger til 88,5 i februar fra 86,4 i januar. Kon­sensus­for­vent­nin­gen fra Bloomberg lød på en stigning til 88,4. Vurderingen af den nuværende for­ret­nings­si­tu­a­tion falder en anelse i februar til 93.9 fra 94,1 i januar. Her lød kon­sensus­for­vent­nin­gen på en stigning til 95,0.

Tysk erhvervstillid er i bedring for femte måned i træk. Fremgangen kommer dog langsomt og fra et meget lavt niveau. Ruslands invasion af Ukraine, massiv inflation, energikrise og brudte for­sy­nings­kæ­der sendte er­hverv­stil­li­den i bund i store dele af 2022. Inflation og om­kost­nings­pres er siden begyndt at stilne af, og det giver håb om, at også ren­testig­nin­ger­ne snart stilner af. Samtidig er der kommet lidt ro om de økonomiske udsigter, selvom de fortsat er meget usikre. Det bløder samlet set en anelse op i er­hverv­stil­li­den.

Den tyske økonomi klarede sig solidt gennem 2022 til trods for store udfordringer. BNP voksede med 1,8% i 2022 efter kun en smal tilbagegang i 4. kvartal. Det er en flot vækst i en tid præget af kraftigt stigende priser og renter, mangel på arbejdskraft, og til­lids­in­di­ka­to­rer som er banket i bund. Det tyske arbejdsmarked har dog stået stærkt med lav ledighed igennem sidste år.

Set med danske briller er dagens tal en indikation i den positive retning. Udviklingen i den tyske økonomi har stor indflydelse på den danske økonomi gennem eksporten. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner, og eksporten til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Relaterede artikler