Trykket stemning til tysk økonomi

Vurderingen af økonomien her og nu falder for fjerde måned i streg og er aktuelt på sit laveste 10 måneder. Det skyldes blandt andet kraftigt stigende renter og høj inflation. Forventningerne til fremtiden kommer omvendt lidt bedre ud end ventet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at den aktuelle vurdering af den tyske økonomi falder. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af både den nuværende økonomiske situation og den økonomiske udvikling over de kommende 6 måneder.

Der er trykket stemning omkring den tyske økonomi. Vurderingen af økonomien her og nu falder for fjerde måned i streg og er aktuelt på sit laveste 10 måneder. Kraftigt stigende renter og høj inflation har lagt en dæmper på den økonomiske aktivitet, og den tyske økonomi har i den grad været udfordret med flere kvartaler med en skrumpende økonomi. For­vent­nin­ger­ne til fremtiden kommer omvendt lidt bedre ud end ventet uden dog at være decideret blomstrende. Udviklingen i den tyske økonomi har stor betydning for den danske økonomi gennem eksporten, som beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Vurderingen af den nuværende økonomiske situation står særligt ringe til, som falder for fjerde måned i træk. Værdien lyder nu på -71,3 mod -59,5 for en måned siden. Og for fire måneder siden lød den på -32,5. For­vent­nin­ger­ne til fremtiden bedre en smule og stiger til -12,3 i august fra -14,7 i juli. I begyndelsen af året var den i positivt territorium med 28,1 i februar.

Den tyske økonomi stod bomstille i 2. kvartal med stort set ikke eksisterende vækst. I de to foregående kvartaler skrumpede økonomien med henholdsvis -0,4% og -0,1%. Tysk økonomi var dermed ramt af teknisk recession henover vinteren.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler