Tilliden til tysk økonomi daler

Både den nuværende økonomiske situation og forventningerne forværres.

Tysk erhvervstillid stiger i maj

Nye tal viser en tilbagegang i tilliden til den tyske økonomi i marts. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation og den økonomiske udvikling i de kommende 6 måneder. Besvarelserne er indsamlet frem til og med fredag d. 17. marts og er dermed delvist indsamlet i perioden med stor finansiel uro.

Vurderingen af den nuværende økonomiske situation ligger tordnende lav og forværres tilmed en smule i marts. Indekset falder til -46,5 i marts fra -45,1 i februar. Det er i nyere tid kun set lavere under coronakrisen og finanskrisen. En negativ værdi for indekset afspejler, at flertallet af de adspurgte finansielle aktører er pessimistiske omkring den nuværende økonomiske situation. Fremtiden tegner dog lidt mere lys. Vurderingen af de kommende seks måneder lyder i marts på 13 og altså en værdi i positiv. Der er trods den positive værdi dog samtidig tale om et fald fra februars 28,1. Så optimismen om fremtiden daler.

Der er en mere trykket stemning om den tyske økonomi. Både den nuværende økonomiske situation og for­vent­nin­ger­ne forværres. Der har været massiv uro på de finansielle markeder en stor del af marts, og det er utvivlsomt med til at påvirke tillidstallene i nedadgående retning. Det kommer oveni den fortsat høje inflation i Tyskland og usikkerhed om den økonomiske fremtid.

Retningen i den tyske økonomi har stor indflydelse på den danske økonomi gennem eksporten. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner, og eksporten til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs. Tysk økonomi skrumpede en anelse i 4. kvartal med en tilbagegang på -0,4%.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler