Stort fald i tysk inflation

Inflationen er næsten halveret siden toppen. Det seneste fald hænger ikke mindst sammen med, at sidste års prisstigninger falder ud af inflationen, som af flere årsager var ekstraordinært høje i september sidste år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Friske tal Tyskland viser, at inflationen falder til 4,5% i september fra 6,1% i august. Der var ventet et fald til 4,6%, så dagens inflationstal lander dermed lidt lavere end ventet. Den tyske inflation er faldet i 7 ud af de seneste 10 måneder, siden den toppede i efteråret sidste år på 8,8%. Dagens tal offentliggøres af det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis.

Inflationen er næsten halveret siden toppen. Det seneste fald hænger ikke mindst sammen med, at sidste års prisstigninger falder ud af inflationen, som af flere årsager var ekstraordinært høje i september sidste år. Priserne stiger dog stadig, men ikke i samme omfang, og derfor ser vi inflationen drible nedad. Selvom inflationen er halveret siden toppen, er der dog stadig et stykke vej til målsætningen på 2%, men man er på rette vej.

Den tyske kerneinflation, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder i september til 4,6% fra 5,5% i august. Den toppede i marts på 5,8%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen ser ud til at have toppet, men den er fortsat høj.

Den høje inflation har sammen med højere renter, større økonomisk usikkerhed og en udfordret bilsektor fået den tyske økonomi til at bremse markant op. Den tyske økonomi kæmper i øjeblikket for at holde sig ud af recession. Over vinteren skrumpede økonomien to kvartaler i træk og var dermed i teknisk recession. I 2. kvartalet stod væksten så bomstille, men utrolig meget peger lige nu på, at økonomien igen er skrumpetur. Det er dårlige tal set med danske briller.

Den sløje udvikling i tysk økonomi har indflydelse på dansk økonomi gennem vores eksport til Tyskland. Den danske eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Relaterede artikler