Større optimisme til fremtiden i tysk økonomi

Til gengæld er der ikke meget at glæde sig over i vurderingen af den nuværende økonomiske situation, som dog også stiger en spids. Den ringe opfattelse af den nuværende situation er ikke overraskende, når man ser de seneste væksttal fra den tyske økonomi, som er gået helt i stå.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser en forbedring i tilliden til den tyske økonomi. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation og den økonomiske udvikling over de kommende 6 måneder.

Stemningen til tysk økonomi letter lidt igen. Der er kommet større optimisme til fremtiden i tysk økonomi, som stiger til det højeste i 9 måneder. Til gengæld er der ikke meget at glæde sig over i vurderingen af den nuværende økonomiske situation, som dog også stiger en spids. Den ringe opfattelse af den nuværende situation er ikke overraskende, når man ser de seneste væksttal fra den tyske økonomi, som er gået helt i stå. Og derfor kommer den større optimisme til økonomien også fra et lavt udgangspunkt.

Indekset der måler for­vent­nin­ger­ne til fremtiden stiger til 12,8 i december fra 9,8 i november. Det er den bedste måling siden marts. Vurderingen af den nuværende økonomiske situation forbedres også en smule til -77,1 fra -79,8 i måneden før. Trods en lille forbedring i dagens tal, har de tyske finansielle aktører dog fortsat et sløjt syn på den nuværende økonomiske situation.

Tyske økonomi er gået i stå og er i dag mindre end for et år siden. BNP i økonomien er i dag -0,4% lavere sammenlignet med for et år siden. Dertil viser de seneste tal en kvartalsmæssig tilbagegang i årets fjerde kvartal. Det er kedelige tal, også set gennem danske briller. Udviklingen i den tyske økonomi har stor betydning for den danske økonomi. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler