Sløj tillid til den tyske økonomi

Dagens tal stemmer fint overens med de seneste BNP-tal, som sendte den tyske økonomi i teknisk recession. Den trykkede stemning omkring økonomien kommer i forlængelse af kraftigt stigende renter og høj inflation.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at tilliden til den tyske økonomi stadig ligger til den sløje side. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af både den nuværende økonomiske situation og den økonomiske udvikling over de kommende 6 måneder.

Det er især vurderingen af den nuværende situation, som viser ringe takter. I juni falder vurderingen af den aktuelle situation til -56,5 fra -34,8- Vi er lige nu på niveauer, som minder om finanskrise og coronakrise. For­vent­nin­ger­ne til fremtiden forbedres dog en anelse til -8,5 i juni fra -10,7 måneden før.

Situationen i den tyske økonomi er til den sløje side. Dagens tal stemmer fint overens med de seneste BNP-tal, som sendte den tyske økonomi i teknisk recession. Den trykkede stemning omkring økonomien kommer i forlængelse af kraftigt stigende renter og høj inflation, har været med til at lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet. Der er desuden udsigter til en ny ren­te­for­hø­jel­se, når ECB mødes senere på ugen. Der er dog omvendt ikke totalt ka­ta­stro­festem­ning, og for­vent­nin­ger­ne til fremtiden er ikke slået i stykker. Og det er positivt.

Den tyske økonomi skrumpede i årets første kvartal, og er nu per definition i teknisk recession. Det er dårligt nyt, også set med de danske briller. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner, og eksporten dertil beskæftiger mere end 100.000 danske arbejdspladser. Heldigvis er der ikke tale om nogen dyb recession.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler