Sløj erhvervstillid i eurozonen

Der er stor grund til i øjeblikket at rette blikket mod vækstudsigterne for eurozonen. Situationen i europæisk økonomi spiller en stor rolle for dansk økonomi. Med dagens tal i hånden peger meget i retning af, at økonomien i eurozonen skrumper lige nu.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at er­hvervs­stil­li­den står skidt til i eurozonen. Er­hverv­stil­li­den i september ender på 47,2. Det er en my højere end første opgørelse, som lød på 47,1 men uanset er er­hverv­stil­li­den ringe og et godt stykke under 50. Når PMI går under 50 indikerer det tilbagegang hos virksomhederne, og det har nu været tilfældet de seneste tre måneder.

Der er stor grund til i øjeblikket at rette blikket mod væk­st­ud­sig­ter­ne for eurozonen. Situationen i europæisk økonomi spiller en stor rolle for dansk økonomi, og der er ved indgangen til efteråret ved at trække op til koldere økonomiske tider, der kan smitte af på dansk økonomi. Med dagens tal i hånden peger meget i retning af, at økonomien i eurozonen skrumper lige nu. Og det er også ærgerligt set med danske briller. Såfremt opbremsningen i den europæiske økonomi tager til, og vi kommer til at se negativ økonomisk vækst i eurozonen, kan det smitte af på dansk økonomi og få betydning for danske arbejdspladser.

I 2. kvartal i år gik næsten 50% af den danske eksport til et land i EU, og den eksport beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser. I Danmark er vi dybt afhængige af at handle med omverdenen og særligt med landene omkring os, hvor danske varer både efterspørges direkte og indgår i produktionen af varer, som i sidste ende sælges videre til andre lande.

Foreløbigt har økonomien i eurozonen ellers vist nogenlunde mod­stands­dyg­tig­hed overfor den massiv modvind bestående af kraftige prisstigninger, stigende renter og betydelig økonomisk usikkerhed. Økonomien formåede i 2. kvartal at vokse med 0,3%. Før det lå økonomien mere eller mindre stille i 1. kvartal og skrumpede med det mindst mulige i 4. kvartal sidste år med -0,05%. Dermed undgik økonomien akkurat at ende i teknisk recession, hvilket er defineret med to kvartaler med negativ vækst.

Men den seneste udvikling i er­hverv­stil­li­den peger på, at vi igen kan komme til at se negativ økonomisk vækst. Den næste opgørelse for BNP lander d. 31. oktober, og de seneste PMI-tal peger på en skrumpende europæisk økonomi. Det er ikke lovende for den økonomiske udvikling i eurozonen. PMI-indekset bliver af Den Europæiske Centralbank og af mange aktører på de finansielle markeder betragtet som en væsentlig indikator for udviklingen i økonomien i eurozonen. Og det er med god grund. Der er en tæt sammenhæng mellem stigning i PMI og stigning i den økonomiske vækst målt ved BNP.

Vi forventer en mere udfordret tid forude for økonomien. Men udgangspunktet er solidt, og dansk økonomi står godt rustet. Der er rekordmange i arbejde, og danskerne er samlet set velpolstrede med en solid buffer til en mere dyr tid. Vi går således den kommende tid i møde på et solidt udgangspunkt og forventer at komme ud på den anden side i god stand.

Relaterede artikler