Ringe erhvervstillid i Tyskland

De tyske virksomheder er udfordrede. Erhvervstilliden ligger svagt til historisk set og er tæt på det ringeste siden 2020, hvor coronakrisen brød hårdest ud. Det er ærgerlige tal, også set med danske briller.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at den tyske erhvervstillid målt ved Ifo-indekset falder for femte måned i træk. Det er imidlertid et meget lille fald, men ikke desto mindre et fald, hvor det samlede indeks falder en lille smule i september fra 85,7 i august fra 85,8 måneden før. Det er det laveste siden oktober sidste år, hvor er­hverv­stil­li­den bundede i forbindelse med den eskalerende inflation sidste år.

Både vurderingen af den nuværende for­ret­nings­si­tu­a­tion og for­vent­nin­ger­ne til fremtiden holder sig lavt. Den nuværende for­ret­nings­si­tu­a­tion falder yderligere i september til 88,7 fra 89,0. Den er aktuelt på det laveste siden 2020, hvor coronakrisen rasede i sin begyndelse. Forventninger til fremtiden stiger en smule til 82,9 fra 82,7. Trods den lille stigning holder for­vent­nin­ger­ne til fremtiden sig dog på et lavt niveau historisk set.

De tyske virksomheder er udfordrede. Er­hverv­stil­li­den ligger svagt til historisk set og er tæt på det ringeste siden 2020, hvor coronakrisen brød hårdest ud. Det er ærgerlige tal, også set med danske briller, men vi kan omvendt ikke tillade os at være dybt overraskede. Væsentligt højere renter og en svagere efterspørgsel er en del af den aktuelle virkelighed for de tyske virksomheder. Og noget tyder også på, at virksomhederne igen oplever fornyet om­kost­nings­pres.

Den sløje udvikling i tysk økonomi har indflydelse på dansk økonomi gennem vores eksport til Tyskland. Den danske eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs. Den tyske økonomi kæmper i øjeblikket for at holde sig ud af recession. Over vinteren skrumpede økonomien to kvartaler i træk og var dermed i teknisk recession. I 2. kvartalet stod væksten så bomstille, men utrolig meget peger lige nu på, at økonomien igen er skrumpetur. Det er dårlige tal set med danske briller.

Ifo-indekset er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de kommende seks måneder.

Relaterede artikler