Positiv overraskelse i europæisk erhvervstillid

Erhvervstilliden stiger til det højeste i mere end et halvt år.

Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Nye tal viser, at er­hverv­stil­li­den i eurozonen overrasker positivt. Er­hverv­stil­li­den stiger til 50,2 i januar fra decembers 49,3. Det er bedre end de ventede 49,8. Det fremgår af dagens PMI-tal. Både in­du­stri­virk­som­he­der­ne og ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne overrasker i dagens of­fent­lig­gø­rel­se.

Det er tredje måned med stigende erhvervstillid i eurozonen, hvor indekset nu igen er kravlet over de magiske 50. Der har tilliden ikke været siden midten af 2022. Værdien 50 indikerer skillelinjen mellem økonomisk fremgang og tilbagegang. Der er dog alene tale om en indikation, og særligt med så store aktuelle usikkerheder i økonomien skal det tolkes varsomt. Men uanset hvad, så er der tale om et tal i den positive kasse. Indekset bundede i oktober på 47,3.

Sikke en positiv overraskelse. Er­hverv­stil­li­den stiger til det højeste i mere end et halvt år og flirter decideret med grænsen for spæde indikationer om økonomisk fremgang. Det er glædeligt, også set med danske øjne. Prispresset løjer af for virksomhederne, for­sy­nings­sik­ker­he­den er igen begyndt at lysne, og ordrebøgerne er tilsyneladende ikke helt så hårdt ramte som først antaget.

I det ellers positive nøgletal skal vi dog samtidig huske på, at det omvendt heller ikke signalerer guld og grønne skove. Er­hverv­stil­li­den har været forankret under 50 i mere end et halvt år, og den sniger sig kun lige akkurat over med dagens tal.

Vi kommer ikke udenom, at den europæiske økonomi er udfordret af rekordkraftig inflation, markante ren­testig­nin­ger og øget usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine. Inflationen i eurozonen her senest opgjort til 9,2% og ker­ne­in­f­la­tio­nen til 6,9%. Europæerne er ramt af et bredere prispres, og det slår huller i de europæiske forbrugeres købekraft.

Dagens tal har stor betydning den danske økonomi. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million personer i Danmark. Med et halvt års sløj erhvervstillid, in­f­la­tions­ram­te forbrugere og fortsat økonomisk usikkerhed, så står den europæiske økonomi med risiko for et tilbageslag. Det vil også påvirke den danske eksport.

Relaterede artikler