Pensionsafkast igen positivt

Mere end 150 mia. kr. er hentet i afkast i 2023 på danskernes pensioner. Det kommer efter et katastrofalt 2022, som bød på massive tab. I år er fremgangen i afkastet særligt drevet af kursstigninger på aktier.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at forsikrings- og pen­sions­sek­to­ren havde et positivt afkast i juli på næsten 29 mia. kr. Ser vi på årets første syv måneder til sammen, så lyder afkastet på i alt 160 mia. kr. Således har 5 ud af årets 7 måneder har budt på et positivt afkast i sektoren. Statistikken går tilbage til 2015*.

Mere end 150 mia. kr. er hentet i afkast i 2023 på danskernes pensioner. Det kommer efter et katastrofalt 2022, som bød på massive tab. Selvom det tabte langt fra er genvundet, så er det positivt, at der igen hentes positive afkast. I år er fremgangen i afkastet særligt drevet af kursstigninger på aktier.

Den positive udvikling i afkastene i år står i stærk til 2022, hvor afkastet var trykket helt i bund. Det negative afkast beløb sig til omkring -700 mia. kr. sidste år. Det så dog allersortest ud efter de første 3 kvartaler, hvor det samlede tab lød på mere end -800 mia. kr. I den kontekst skal det dog med, at der i årene 2019-2021 var et positivt afkast på i alt 1.025 mia. kr.

Det er særligt kursstigninger på aktier, som har trukket det positive afkast i 2023, mens også obligationer har medvirket positivt. I 2022 var det særligt tab på obligationer og renteafdækning, som trak afkastene ned.

* Afkastet af in­ve­ste­rin­ger­ne, afspejler ikke kun det afkast der har været på den danske pensionsformue for livs- og pen­sions­sel­ska­ber­ne, men ligeledes afkastet på bl.a. selskabernes egenkapital, hensættelser til risikodækning mv.

Relaterede artikler