Nyt dyk i inflationen i eurozonen

Vi kan med dagens tal konstatere den laveste inflation i over 2 år, og det er vanvittig godt. Meget af faldet er dog også foræret af, at sidste års meget kraftige prisstigninger falder ud af inflationen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen falder til 2,9% i oktober fra 4,3% måneden før. Der var ventet et fald til 3,1%, så inflationen falder mere end ventet. For bare to måneder siden var inflationen på 5,2% og inflation er nu på det laveste siden juli 2021. Inflationen toppede sidste år på 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder til 4,2% i oktober fra 4,5%. Det er den laveste kerneinflation i mere end et år. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts på 5,7%.

Inflationen drøner ned i eurozonen. Vi kan med dagens tal konstatere den laveste inflation i over 2 år, og det er vanvittig godt. Meget af faldet er dog også foræret af, at sidste års meget kraftige prisstigninger falder ud af inflationen. For præcist et år siden bragede inflationen i vejret og rundede mere end 10%. Men uanset hvad er der kommet meget mere ro på nu, og det får inflationen til at hamre ned.

Det sænker behovet hos ECB for at hæve renterne yderligere. I sidste uge trykkede ECB ikke på renteknappen for første gang i mere end et år. Og fortsat hvile til renteknappen hos ECB ser ud til at kunne fortsætte med dagens mærkbart faldende inflationstal. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er dog fortsat alt for høj, og derfor kommer vi formentlig til at se det højere renteniveau vare ved over en længere periode.

Den europæiske centralbank, ECB, har strammet pen­gepo­li­tik­ken kraftigt for at tøjle inflationen. ECB hævede renten 10 gange i træk siden sidste sommer, indtil de i sidste uge holdt rentemøde uden en ny ren­te­for­hø­jel­se. Det har bragt renten op på 4,00% hvor den for lidt over et år siden var i rekordlave -0,50%.

Vi har samtidig også fået nye væksttal for eurozonen. De viser, at BNP i eurozonen skrumpede med -0,1% i 3. kvartal. Omvendt blev væksten i 2. kvartalet justeret op til 0,2%, men økonomien i eurozonen har stået mere eller mindre stille i et år nu.

Økonomien skrumper i eurozonen. Økonomien har ellers klaret sig pænt i en tid med massiv modvind fra høj inflation, kraftige ren­testig­nin­ger og øget økonomisk usikkerhed, men modvinden indhenter økonomien, som igen skrumper. Det er brandærgerligt set med danske briller. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser. Opbremsning og en skrumpende europæiske økonomi kan ramme den danske eksport og danske arbejdspladser.

Relaterede artikler