Negativ vækst i eurozonen

Det er dog kun meget små fald i BNP og dermed en meget mild teknisk recession, så dagens tal bør ikke give anledning til nogen stor katastrofestemning. En del peger fortsat på, at der er en blød landing i sigte.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at væksten i eurozonen ender på -0,1% i 1. kvartal. Det er lavere end tidligere opgjort, hvor væksten hidtil lød på +0,1%. Kvartalet før skrumpede økonomien en lille smule med -0,1%.

Væksten i eurozonen er gået totalt i stå. Og tilmed med et lille minus foran, og det betyder, at eurozonens økonomi står med benene i teknisk recession. Det er dog kun meget små fald i BNP og dermed en meget mild teknisk recession, så dagens tal bør ikke give anledning til nogen stor ka­ta­stro­festem­ning. En del peger fortsat på, at der er en blød landing i sigte. Til­lids­in­di­ka­to­rer viser sig fra sin pæne side, og det er bestemt ikke umuligt, at økonomien igen er begyndt at vokse i kvartalet, som vi står i her og nu.

Er­hverv­stil­li­den er i 2023 blevet bedre og bedre, og det er på alle måder positivt. Er­hverv­stil­li­den har i samtlige måneder i 2023 indikeret økonomisk fremgang. Malurten i det er dog, at det alene er ser­vi­ce­til­li­den, som trækker op, mens in­du­stri­til­li­den omvendt ligger enormt sløjt til. Sidstnævnte kan give anledning til bekymrende miner.

Den stillestående vækst i eurozonen er som sådan godkendt i lyset af den stribe af udfordringer, som ramte gennem 2022. Den tårnhøje inflation har svækket forbrugeres købekraft, renterne er steget kraftigt, og så har den økonomiske usikkerhed været stor efter Ruslands invasion af Ukraine. Alligevel har økonomien i eurozonen formået at vokse sammenlignet med for et år siden og er i dag 1,0% større end samme tidspunkt for et år siden.

Vækstaf­mat­nin­gen får næppe Den Europæiske Centralbank, ECB, til at holde fingrene fra renteknappen i næste uge. Med en ren­te­for­hø­jel­se på næste torsdag vil renten stryge op i det højeste siden 2001. For et år siden var renten i -0,50% og er i dag på 3,25%. Vi forventer, at ECB forhøjer renten med yderligere 0,25 procentpoint om ret præcist en uge. Ren­te­for­hø­jel­ser­ne er med til at dæmpe aktiviteten i økonomien, som er nødvendig for at få bugt med den høje inflation.

Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million personer i Danmark. Det negative er, at økonomien er gået i stå, men det positive er, at risikoen for en dyb recession fortager sig. Den danske eksport vil blive ramt negativt, hvis den europæiske økonomi slår i bakgear, men vi anser den største risiko som værende mindre sandsynlig nu.

Relaterede artikler