Nationalbanken i ro med svækket krone

Kronen er tæt på, hvor man gerne vil have den. Den ligger faktisk til den lidt svækkede side, men tæt på pariteten. Det betyder, at Nationalbanken igen ikke ser noget behov for at påvirke kronekursen gennem interventioner i valutamarkederne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at Nationalbanken ikke intervenerede i va­luta­mar­ke­der­ne i oktober. Det er 9. måned i træk uden interventioner.

Kronen er tæt på, hvor man gerne vil have den. Den ligger faktisk til den lidt svækkede side, men tæt på pariteten. Det betyder, at Nationalbanken igen ikke ser noget behov for at påvirke kronekursen gennem interventioner i va­luta­mar­ke­der­ne.

For et års tid siden lå kronen omvendt til den meget stærke side overfor euroen. Det fik Nationalbanken til at intervenere for 68 mia. kr. samt undlade at forhøje renten lige så meget herhjemme, som man gjorde i ECB. Derfor har vi ikke hævet renten lige så meget i Danmark, som man har gjort i eurozonen. In­ter­ven­tio­ner­ne bestod i at sælge danske kroner og købe udenlandsk valuta for at svække kronen. Og det bidrog til en kronesvækkelse, så kronen ligger i dag til den svagere sig overfor euroen.

Kronen er aktuelt tæt på det svageste i omkring tre år. Kronen ligger aktuelt i en kurs på 746,35 kr. for 100 euro. Det er mærkbart tættere på paritetskursen i fast­kur­spo­li­tik­ken på 746,038 end for et halvt års tid siden. Tilbage i december var kronen styrket overfor euroen og lå tæt på 743,60.

Den danske Nationalbank undlod at forhøje renten yderligere i sidste uge, da ECB heller ikke forhøjede renten. Før det har de hævet renten 10 gange siden sommeren sidste år, så ind­skuds­be­vis­ren­ten i dag lyder på 3,60% mod -0,60% for lidt over et år siden.

Den mærkbare rentestigning har især boligejere med variabelt forrentede lån fået at mærke. For et år siden havde mange en rente i negativt territorium, men er siden steget til omkring 4%. At Nationalbanken gennem det seneste år ikke har fulgt ECB en-til-en har dog givet en lille renterabat, men det ændrer ikke ved, at renten alligevel er steget mærkbart for boligejerne.

Relaterede artikler