Lille stigning i svag europæisk erhvervstillid

Erhvervstilliden overrasker positivt, men decideret positiv er den ikke. Mest af alt peger erhvervstilliden lige nu på, at den europæiske økonomi er inde i en svær periode.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at den samlede erhvervstillid i eurozonen lyder på 47,1 i november. Det er en stigning i forhold til oktober, hvor tilliden lød på 46,5. Det fremgår af dagens PMI-tal. Der var ventet en mindre stigning til 46,8.

Er­hverv­stil­li­den overrasker positivt, men decideret positiv er den ikke. Mest af alt peger er­hverv­stil­li­den lige nu på, at den europæiske økonomi er inde i en svær periode. Høj inflation, kraftigt stigende renter og økonomisk usikkerhed tynger hos virksomhederne og i økonomien. I 3. kvartal skrumpede økonomien kun en smule, men vi kan altså stå i endnu et kvartal her og nu, hvor økonomien skrumper yderligere. Det peger er­hverv­stil­li­den på.

En erhvervstillid under 50 indikerer tilbagegang hos virksomhederne, mens en værdi over 50 indikerer fremgang. Tilliden har siden juni ligget under 50 dermed indikeret tilbagegang. Både industrien og ser­vi­ce­sek­to­ren ligger mærkbart under 50. I industrien lyder tilliden på 43,8 som dog er lidt højere end for en måned siden. I ser­vi­ce­sek­to­ren stiger tilliden, men holder sig også her under 50 på 48,2.

Den seneste udvikling i er­hverv­stil­li­den peger på, at vi igen kan komme til at se negativ økonomisk vækst. BNP i eurozonen skrumpede med -0,1% i 3. kvartal, og økonomien i eurozonen har stået mere eller mindre stille i et år nu. Økonomien har ellers klaret sig pænt i en tid med massiv modvind fra høj inflation, kraftige ren­testig­nin­ger og øget økonomisk usikkerhed, men modvinden indhenter økonomien.

En skrumpende europæisk økonomi er brandærgerligt set med danske briller. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser. Såfremt opbremsningen i den europæiske økonomi tager til, kan det ramme den danske eksport og danske arbejdspladser.

Relaterede artikler