Laveste inflation i USA siden marts 2021

Inflationen rammer det laveste i mere end to år. Et konstant fald i 11 måneder sækker en tyk og fed streg under, at inflationen er på vej i den helt rigtige retning.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra USA viser, at den amerikanske inflation falder til 4,0% i maj fra 4,9%. Det er den laveste inflation siden marts 2021. Der var alene ventet et fald til 4,1%. Inflationen toppede i juni sidste år på omkring 9%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, falder til 5,3% i fra 5,5% sidste måned. Det er lidt højere end ventet, om end der stadig er tale om et fald. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen.

Inflationen rammer det laveste i mere end to år. Et konstant fald i 11 måneder sækker en tyk og fed streg under, at inflationen er på vej i den helt rigtige retning. Det går brat ned, og det er ekstremt positivt med målet om at få inflationen tilbage mod den pengepolitiske målsætning på omkring de 2%. Dog er ker­ne­in­f­la­tio­nen fortsat til den meget høje side, men også så småt på vej nedad.

I morgen lurer et nyt rentemøde i den amerikanske centralbank. Til de seneste 10 rentemøder er renten forhøjet, men imorgen vil centralbanken forventeligt holde fingrene fra renteknappen. Og det bør dagens tal ikke rokke ved. Tager vi et blik på markederne, så er der lige nu indpriset omkring 75% sandsynlighed for, at de holder nallerne væk fra renteknappen og 25% for at de trykker igen. Vi tror på, at de er færdige med at forhøje renten for nu.

Den amerikanske centralbank har forhøjet renten til 5,00%-5,25%. Det er den højeste rente siden midten af 2007. For lidt over et år siden var renten i rekordlave 0%-0,25%. Men der er nu udsigt til at centralbanken holder pause og giver de allerede realiserede ren­te­for­hø­jel­ser tid til at gøre arbejdet færdigt.

Et større og større op­mærk­som­heds­punkt er det høje tempo på det amerikanske arbejdsmarked. Beskæftigelsen er senest steget med mere end 300.000 nye jobs så sent som i maj. Det er den stærkeste fremgang i jobskabelsen i fire måneder og klart til den høje side. Samtidig svæver ledigheden rundt nær det laveste siden 1969. Farten på ar­bejds­mar­ke­det risikerer at sætte fornyet skub i inflationen. Derfor kan den amerikanske centralbank ikke slappe helt af og forvente at kampen over inflationen er vundet, selvom de skulle holde pause i ren­te­for­hø­jel­ser­ne i morgen.

Dagens tal er også interessante med danske briller. Den høje inflation og kraftige ren­testig­nin­ger i USA har mere end smittet af på de danske boligejere. Her er især boligejernes fastforrentede lån påvirket, hvor renten i dag er 5% mod 0,5% for blot få år siden. Men den faldende inflation og udsigt til pause i ren­te­for­hø­jel­ser­ne har givet ro på ren­te­si­tu­a­tio­nen. Vi tror på, at de lange renter er nær toppen for denne omgang.

Relaterede artikler