Laveste inflation i Tyskland siden 2021

Et enormt vigtigt skridt i den rigtige retning, og mindst lige så vigtigt, ser vi også kerneinflationen falde. Samme tendenser gør sig gældende bredt i eurozonen, og det sænker behovet betydeligt for yderligere renteforhøjelser hos ECB.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Tyskland viser, at inflationen falder til 3,2% i november fra 3,8% måneden før. Det er en bekræftelse af første opgørelse. Der er med dagens tal den laveste inflation i Tyskland siden juni 2021. Inflationen toppede i efteråret sidste år på 8,8%.

Tysk inflation er på det laveste i mere end 2 år. Et enormt vigtigt skridt i den rigtige retning, og mindst lige så vigtigt, ser vi også ker­ne­in­f­la­tio­nen falde. Samme tendenser gør sig gældende bredt i eurozonen, og det sænker behovet betydeligt for yderligere ren­te­for­hø­jel­ser hos ECB. Der kommer ikke flere ren­te­for­hø­jel­ser fra den front.

Den tyske inflation korrigeret for priser på energi og fødevarer, ker­ne­in­f­la­tio­nen, falder ligeledes i november til 3,8% fra 4,3%. Den toppede i marts på 5,8%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er et stykke fra målet, men er faldet i fem måneder i træk nu, og det er meget positivt.

Siden sommeren sidste år har den europæiske centralbank, ECB, hævet renten ad 10 omgange for at tøjle den høje inflation. Det har bragt renten op på 4%, hvor den til sammenligning lød på rekordlave -0,50% inden striben af ren­te­for­hø­jel­ser. Vi forventer ikke flere ren­te­for­hø­jel­ser fra ECB, men derimod at der kommer ren­tes­ænk­nin­ger på bordet i 2024.

Den høje inflation og stigende renter påvirker tysk økonomi, som i øjeblikket skrumper. Hertil er der generel økonomisk usikkerhed og en udfordret bilsektor. Det er også skidt set med danske briller. Den sløje udvikling i tysk økonomi har indflydelse på dansk økonomi gennem vores eksport til Tyskland. Den danske eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Relaterede artikler