Laveste inflation i over 2 år i eurozonen

Samtidig dykker kerneinflationen, og det er hammergodt. Det sætter en tyk streg under, at inflationen er på rette vej, og visker behovet for yderligere renteforhøjelser ud fra ECB derfor heller ikke kommer til at forhøje renterne længere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen falder til 2,4% i november fra 2,9% måneden før. Det er en bekræftelse af første opgørelse. Måned til måned faldt priserne med -0,6% som er et større fald end hidtil, som i første opgørelse lød på -0,5%. Inflation i eurozonen toppede sidste år på 10,6%.

Inflationen drøner ned og rammer det laveste siden midten af 2021. Samtidig dykker ker­ne­in­f­la­tio­nen, og det er hammergodt. Det sætter en tyk streg under, at inflationen er på rette vej, og visker behovet for yderligere ren­te­for­hø­jel­ser ud fra ECB derfor heller ikke kommer til at forhøje renterne længere.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder til 3,6% i november fra 4,2%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts på 5,7%.

Det næste træk fra ECB bliver at sænke renterne i 2024. Inflationen er på rette vej mod målsætningen, og økonomien viser samtidig svaghedstegn. Senest har vi set, at BNP skrumper, og efterspørgslen er svækket. Fortsætter de takter, så vil vi se ECB sænke renterne i løbet af foråret.

ECB har siden sommeren sidste år forhøjet renten 10 gange. Det har sendt indlånsrenten op på 4% fra rekordlave -0,50%. På deres seneste to rentemøder har de ikke hævet renten yderligere. Og dagens tal med fortsat faldende inflation taler meget præcist ind i netop det. Ser vi ind i 2024, forventer vi de første ren­te­ned­sæt­tel­ser fra ECB.

Dagens tal kan også give lettelse hos danske boligejere, særligt dem med variabel rente. Den tidligere høje inflation satte gang i heftige ren­testig­nin­ger. Og det har ramt de fleste boligejere med variabel rente meget kontant og meget direkte. Men den lavere inflation og udsigt til prop i ren­te­for­hø­jel­ser­ne fra ECB, så er ren­testig­nin­gen bremset komplet op for boligejerne.

Relaterede artikler