Kerneinflationen falder i USA

Inflationen ligger under 4% for fjerde måned i træk. Og inflationen er mere end halveret siden sidste år og på rette vej mod målsætningen på 2%, selvom der stadig er et stykke vej tilbage.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Friske tal viser, at inflationen i USA er uændret efter to måneder i træk med stigning i inflationen. Inflationen er uændret på 3,7% i september. Det er en anelse stærkere end forventningen i følge Bloomberg, der lød på et fald til 3,6%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen.

Dermed har den amerikanske inflation nu ligget under 4% gennem de seneste fire måneder. Det kommer efter, at inflationen toppede i juni sidste år på lidt over 9%. Samtidig falder ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, til 4,1% fra 4,3% i måneden før. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i september 2022 på 6,6%.

Inflationen ligger under 4% for fjerde måned i træk. Og inflationen er mere end halveret siden sidste år og på rette vej mod målsætningen på 2%, selvom der stadig er et stykke vej tilbage. Også ker­ne­in­f­la­tio­nen, som i højere grad er tem­pe­ra­tur­må­le­ren på efterspørgslen i økonomien, er langsomt på vej ned.

Den amerikanske centralbank har siden begyndelsen af 2022 hævet renten 11 gange, så den nu er på det højeste siden 2001. Det har de gjort for at få bugt med den høje inflation, som nu overordnet set er på vej ned. Renten lyder i dag på 5,25%-5,50% og kom fra rekordlave 0%-0,25% sidste år.

Dagens inflationstal lander nogenlunde indenfor målskiven af forventningen. Derfor er dagens tal et lod på vægtskålen for, at den amerikanske centralbank holder renten i ro på det kommende rentemøde den 1. november, selvom mar­keds­ren­ter­ne umiddelbart stiger herefter. Det er vores forventning, at Fed holder renten i ro på det kommende rentemøde, men det kan gå begge veje, og særligt efter sidste uges stærke jobrapport, som kan øge presset på den amerikanske centralbank for at komme med en yderlige ren­te­for­hø­jel­se.

Mange danske boligejere har også været indirekte påvirkede af høj inflation og kraftige ren­testig­nin­ger i USA. Det er særligt boligejernes fastforrentede lån, som det kan påvirke. De kraftige ren­te­for­hø­jel­ser siden sidste år har bidraget til at sende renten på et fastforrentet lån op fra 2% sidste år til 5% i dag. Den faldende inflation og udsigt til pause i ren­te­for­hø­jel­ser­ne har givet mere ro på ren­te­si­tu­a­tio­nen. Vi tror på, at de lange renter er nær toppen for denne omgang.

Relaterede artikler