Inflationen i USA falder til det laveste i over et år

Inflationen er nu faldet uafbrudt det seneste halve år, efter den toppede i 9,1% i juni.

Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at inflationen falder til 6,5% i USA i december fra 7,1% måneden før. Der var ventet et fald til 6,5% så inflationen lander som ventet. Inflationen er nu faldet uafbrudt det seneste halve år, efter den toppede i 9,1% i juni. Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, falder til 5,7% i fra 6,0%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen.

Der er brandgodt nyt fra USA. Inflationen falder for sjette måned i træk og er nu på det laveste i mere end et år. Vi ser dermed et vedvarende og stabilt fald i inflationen. Det er både vigtigt og fremragende at kunne notere.

De nye inflationstal letter presset på den amerikanske centralbank, Fed, som har hævet renterne med det kraftigste i flere årtier for at få bugt med den høje inflation. Allerede i december droslede centralbanken tempoet ned og forhøjede renten med 0,50 procentpoint mod 0,75 procentpoint til de foregående rentemøder. I begyndelsen af februar forhøjer den amerikanske centralbank renten igen, og det er på ingen måde usandsynligt, at de drosler yderligere ned til blot 0,25 procentpoint, selvom vi for nuværende forventer 0,50 procentpoint.

Selvom inflationen falder, så er farten i den amerikanske økonomi stadig høj, og det vil den amerikanske centralbank holde et skarpt øje med. Beskæftigelsen steg senest med mere end 200.000 personer i december, hvilket fuldender en jobskabelse i USA på hele 4,5 mio. i 2022. Det er den næsthøjeste årlige jobvækst, der nogensinde er målt i statistikkens historie, der vel at mærke går helt tilbage til 1940! Samtidig er ledigheden på det laveste i mere end 50 år, og lønvæksten ligger til den høje side. Det kan i sig selv være med til at puste nyt liv i risikoen for en for høj inflation over en længere periode. Dermed står vinduet fortsat åbent for den amerikanske centralbank til at hæve renten, om end i et langsommere tempo.

Danske boligejere har i høj grad mærket til de stigende renter og høje inflation og i USA, hvor især de fastforrentede lån er ramt. Renten på et fastforrentet lån er i dag tæt på 5% mod 2% for et år siden. Det er en markant stigning i boligrenterne, og den høje amerikanske inflation og stramning af pen­gepo­li­tik­ken i USA spiller en betydelig rolle i det. Renterne er dog faldet gennem den seneste tid, blandt andet med udsigten til det mindre behov for ren­te­for­hø­jel­ser.

Relaterede artikler