Inflationen falder til 2,4% i eurozonen

Inflationen falder meget mere end ventet. Og kerneinflationen stryger også ned. Det er intet mindre end hammerpositivt. Det giver ro på renterne og understreger, at ECB ikke har et akut behov for at hæve renten yderligere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen falder til 2,4% i november fra 2,9% måneden før. Der var alene ventet et fald til 2,7%. Inflation i eurozonen er på det laveste siden juli 2021 og toppede sidste år på 10,6%.

Inflationen falder meget mere end ventet. Og ker­ne­in­f­la­tio­nen stryger også ned. Det er intet mindre end hammerpositivt. Det giver ro på renterne og understreger, at ECB ikke har et akut behov for at hæve renten yderligere.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder til 3,6% fra 4,2%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts på 5,7%.

Vi forventer, at den europæiske centralbank, ECB, er færdige med at hæve renten. Siden sommeren sidste år har ECB forhøjet renten 10 gange, som har sendt indlånsrenten op på 4% fra rekordlave -0,50%. På deres seneste rentemøde undlod de netop at hæve renten yderligere, og det forventer vi vil fortsætte. Dagens tal taler meget præcist ind i den forventning. Ser vi ind i 2024, forventer vi de første ren­te­ned­sæt­tel­ser fra ECB.

Dagens tal kan også give lettelse hos danske boligejere. Især dem med variabel rente. Den tidligere høje inflation har sat gang i nogle heftige ren­testig­nin­ger, som har ramt mange boligejere meget kontant og direkte. Men med den lavere inflation og udsigten til, at ECB ikke hæver rente yderligere, efterlader det tro og håb om, at renten ikke stiger yderligere for boligejerne.

De fleste boligejere med variabel rente havde for halvandet år siden en rente tæt på 0 eller ligefrem i minus. I dag er renten steget til tæt på 4%.

Relaterede artikler