Inflationen falder i USA

Priserne steg en smule i forhold til sidste måned, men inflationstallene rammer klart indenfor skiven af det forventede. Og det stadfæster blot, at den amerikanske centralbank er færdige med at hæve renten for nu.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at inflationen i USA falder til 3,1% i november fra 3,2% i oktober. Det er som ventet. Det er et større fald end forventningen på 3,1%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen. Inflationen toppede sidste år i USA på 8,9%.

Inflationen falder i USA. Priserne steg en smule i forhold til sidste måned, men in­f­la­tions­tal­le­ne rammer klart indenfor skiven af det forventede. Og det stadfæster blot, at den amerikanske centralbank er færdige med at hæve renten for nu.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, ligger på 4,0% ligesom for en måned siden. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i september 2022 på 6,6%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen har forladt toppen, og det er en endnu bedre tem­pe­ra­tur­må­ler for den underliggende inflation i økonomien.

I morgen står den amerikanske centralbank, FED, overfor ny ren­te­be­slut­ning, og vores klokkeklare forventning er, at de holder renten uændret. Det har de også gjort på de to foregående rentemøder med troen på, at inflationen er på rette vej. Centralbanken har løftet renten til den højeste siden 2001 med en gedigen omgang af ren­te­for­hø­jel­ser siden begyndelsen af 2022. Det har bidraget til at få styr på inflationen.

Næste træk bliver at sænke renterne, og i øjeblikket prises den første ren­te­ned­sæt­tel­se ind i løbet af foråret. Men med tanke på, at den amerikanske økonomi fortsat viser robuste tegn med en fortsat stærk be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, så kan det vise sig at være en kende for tidligt. Vi forventer, at vi skal tættere på sommeren, før den første ren­te­ned­sæt­tel­se kommer på bordet.

Danske boligrenter har været påvirkede af de kraftige ren­testig­nin­ger i USA. Især de fastforrentede lån er påvirkede af bevægelserne fra den anden side af Atlanten, og de kraftige ren­te­for­hø­jel­ser siden sidste år har bidraget til at sende renten på et fastforrentet lån op fra 0,5% til 5% i dag. Den faldende inflation og stop i ren­te­for­hø­jel­ser­ne har dog givet ro på renterne, som ligefrem er faldet den seneste tid.

Relaterede artikler