Inflationen falder i eurozonen

Inflationen er på vej ned i eurozonen. Den er nu faldet i 8 ud af de seneste 9 måneder. Det er isoleret set positivt. Men samtidig er det også bekymrende, at kerneinflationen bliver ved med at ligge så højt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen falder til 5,3% i juli fra 5,5% i juni. Det er en bekræftelse af den første of­fent­lig­gø­rel­se. Inflationen toppede i oktober med 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energipriser og fødevarer, er uændret på 5,5%. Den høje kerneinflation er et vidnesbyrd om, at pris­stig­nin­ger­ne har spredt sig til et bredt udsnit af europæernes forbrug.

Inflationen er på vej ned i eurozonen. Den er nu faldet i 8 ud af de seneste 9 måneder. Det er isoleret set positivt. Men samtidig er det også bekymrende, at ker­ne­in­f­la­tio­nen bliver ved med at ligge så højt.

Den europæiske centralbank har senest løftet renten til det højeste siden 2001 for at bekæmpe den høje inflation. Det ligger på vippen, om de kommer med endnu en ren­te­for­hø­jel­se i efteråret, og dagens tal er desværre et lod på vægtskålen om, at der kommer endnu en.

Den europæiske centralbank forhøjet renten siden sommeren sidste år. Samlet har de løftet renten 9 gange, hvilket har bragt renten op på 3,75%, som er det højeste siden 2001. For lidt over et år siden var den i minus på rekordlave -0,50%.

Økonomien i eurozonen har klaret sig nogenlunde fornuftigt i lyset af de massive udfordringer, som tæller høj inflation, ren­testig­nin­ger og stor økonomisk usikkerhed. I 2. kvartal formåede økonomien at vokse igen og sneg sig samtidig udenom teknisk recession over vinteren. Vi taler dog om lave vækstrater, og økonomien er unægtelig påvirket. Det kan også smitte af på Danmark. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser.

Mange danske boligejere har været påvirkede af den høje inflation og kraftige ren­testig­nin­ger i eurozonen. Især boligejere med variabel rente på lånet er direkte ramt. For lidt over et år siden havde de fleste en rente i negativt territorium, men den er i dag steget til tættere på 4%. Med udsigten til, at inflationen er på vej ned, og ECB er tæt på målet med ren­te­for­hø­jel­ser­ne, er der dog samtidig også udsigt til, at den største rentestigning for boligejerne har fundet sted.

Relaterede artikler